Skip to content
Skip to navigation menu

English

Caerdydd

Adamsdown a Sblot

Mae Adamsdown a Sblot yn ardaloedd cyfagos sydd wedi'u lleoli i'r de ddwyrain o ganol y ddinas.

Lleoliad

Mae’r ddwy ardal yn agos at  ganol y ddinas a'r brifysgol ac yn cynnig amrywiaeth o lety gan gynnwys tai a rennir a fflatiau, gyda digon o siopau lleol.  Mae'r ddau o fewn pellter cerdded i gampws y Brifysgol.

Nodweddion allweddol

  • Llety rhatach ar gael
  • Mae Adamsdown yn agos i Adeilad Trevithick, sy'n gartref i'r Ysgolion Peirianneg, Ffiseg & Seryddiaeth, a Gwyddor Gyfrifiadurol
  • Mae’r ddwy ardal yn cynnig ystod o opsiynau llety mewn lleoliad preswyl
  • Agos iawn at ganol y ddinas

Awyrgylch ac amwynderau

Mae’r ddwy ardal yn fwy preswyl na'r ardal ‘myfyrwyr’ yn Cathays ac yn cynnig tai teras syn agos at ei gilydd gyda 3 neu 4 ystafell ym mhob un, er bod rhai fflatiau ar gael hefyd.

Mae Sblot y adnabyddus am ei farchnad Sul sy'n cynnig llu o gynhyrchion gan gynnwys cynnyrch ffres yn ogystal ag amrywiaeth o ddillad, nwyddau chwaraeon a nwyddau cartref. I'r rheini'n sydd  well ganddynt ffordd fwy iachus o fyw, mae ‘r ardal hon yn cynnig llawer o opsiynau gan gynnwys Clifton Street Canteen (hafan lysieuol) a siop fwyd cyflawn  Hungry Planet. Mae Canolfan y STAR yn ganolbwynt i'r gymuned sy'n cynnig cyfleusterau hamdden yn ogystal â chynnal amrywiaeth o ddosbarthiadau a digwyddiadau drwy gydol y flwyddyn.

Strydoedd nodedig

  • Stryd Clifton sy'n gartref i amrywiaeth o siopau elusen a bwyd- gan gynnwys siop bwyd cyflawn a chaffi.

Cymdeithasu

Ceir ychydig o dafarndai sydd ar wasgar yn Sblot ac Adamsdown. Yn agos at ganol y ddinas, mae’r Rhath a'r Bae hefyd yn cynnig llawer o opsiynau i drigolion yr ardaloedd hyn.

Mae’r rhan fwyaf o'r bwytai wedi eu lleoli o amgylch Clifton Street a Broadway ac yn cynnig amrywiaeth mawr o fwydydd tramor o Bortiwgaleg i fwyd fegan, Persiaidd, i Andalwsaidd. Mae'r amrywiaeth helaeth a’r agosrwydd i ganol y ddinas yn sicrhau y darperir ar gyfer pob chwaeth.

Amseroedd cerdded

  • Canol y ddinas: 20 munud

Bywyd ar y campws

Wyddech chi?

Caerdydd yw un o’r dinasoedd mwyaf fforddiadwy yn y DU. See how far your money goes by using our simple living costs calculator.

Cyfrifwch y costau byw