Skip to content
Skip to navigation menu

English

Caerdydd

Bae Caerdydd

Mae Bae Caerdydd yn cwmpasu ardal eang, ble mae'r mwyafrif helaeth o'r llety’n fodern, cyfforddus ac o fewn pellter cerdded hawdd neu daith trên o’r brifysgol a chanol y ddinas.

Lleoliad

Mae gogledd Bae Caerdydd yn gorwedd yn agos i ganol y ddinas ac yn ymestyn tua'r de i Benarth. O ochr canol y ddinas dim ond taith gerdded o 20 munud sydd i brif adeilad y brifysgol tra bo’r pwyntiau deheuol yn cael eu gwasanaethu gan gysylltiadau bysiau a threnau i ganol y ddinas.

Nodweddion allweddol

 • Lety modern
 • Arddull gyfoes
 • Golygfeydd o’r dŵr
 • Yn agos i Ganolfan Mileniwm Cymru, Cei'r Forforwyn a'r Pentref Chwaraeon Rhyngwladol
 • Mynediad hawdd i'r M4
 • Bariau ffasiynol a thai bwyta (tapas, bwyd Eidaleg ac o’r Dwyrain, bwyd môr ac ati) ar  Gei'r Forforwyn

Awyrgylch ac amwynderau

Mae’r Bae yn ardal gyffrous sy’n  datblygu o hyd yn rhan o Gaerdydd sy'n darparu llety modern â golygfeydd o’r môr. Yn bennaf cynigir fflatiau fel llety, ac mae’r mwyafrif yn tueddu i fod yn eiddo preifat gyda rhai yn cynnig mynediad pwll nofio a champfa o fewn y gost rhentu.

Mae ardal y lan ger Cei'r Forforwyn yn cynnig amrywiaeth o fwytai, bariau a siopau gan gynnwys Tesco a Sainsbury's a nifer o siopau 'boutique' llai. Mae’r morglawdd yn darparu cyfle gwych i fynd am dro neu redeg ac mae’n agos i'r Pentref Chwaraeon Rhyngwladol sy’n darparu mynediad i'r pwll nofio, campfa fawr, sglefrio iâ a chyfleuster dŵr gwyn.

Mae Canolfan Mileniwm Cymru ar garreg eich drws  i ddarparu'r cyfle i weld theatr leol a theithiol ac opera drwy gydol y flwyddyn. Mae  Plas Roald Dahl  a Bae Caerdydd hefyd yn cynnal nifer o ddigwyddiadau drwy gydol y flwyddyn gan gynnwys Gŵyl Fwyd Rhyngwladol a Gŵyl Harbwr Caerdydd.

Strydoedd nodedig

 • Plas Roald Dahl – cartref i Ganolfan Mileniwm Cymru a Chei'r

Cymdeithasu

Mae Cei'r Forforwyn yn darparu canolbwynt i gymdeithasu gyda llawer o dafarndai a chlybiau, gan gynnwys Bar Cwtch, Terra Nova a chlwb comedi Glee, i enwi ond ychydig. Gall y rheiny sy’n chwilio am ddiwylliant ymweld â Chanolfan y Mileniwm Cymru, sy'n cynnig opera, dawns, theatr ac amrywiaeth o arddulliau eraill o berfformiad drwy gydol y flwyddyn. Ceir llawer o gyfleoedd bwyta gan gynnwys bwyd Eidaleg, swshi, fegan ac Indiaidd gyda llawer o fwytai gyda golygfeydd o’r lan hefyd.

Gorsafoedd agosaf

 • Bae Caerdydd: milltir 0.4
 • Caerdydd canolog: 1.2 milltir
 • Heol y Frenhines Caerdydd: 1.3 milltir

Amseroedd cerdded

 •  Canol y ddinas: 20 munud

Bywyd ar y campws

Wyddech chi?

Caerdydd yw un o’r dinasoedd mwyaf fforddiadwy yn y DU. See how far your money goes by using our simple living costs calculator.

Cyfrifwch y costau byw