Skip to content
Skip to navigation menu

English

Caerdydd

Cathays (y Waun Ddyfal)

Cathays yw'r brif ardal yng Nghaerdydd i fyfyrwyr sydd wedi ei leoli ychydig y tu allan i ganol y ddinas.

Lleoliad

Mae Cathays yn dechrau ar unwaith y tu ôl i Undeb y Myfyrwyr, ger Heol Senghennydd, ac yn ymestyn yn ôl i Heol Crwys.

Nodweddion allweddol

 • Agos iawn at  Ganolfan y Graddedigion a'r prif gampws
 • Gwasanaethau bws rheolaidd i ganol y ddinas
 • Nifer dda o lety ar gael i’w rhentu i fyfyrwyr
 • Llawer o siopau lleol ac amwynderau, gan gynnwys archfarchnad Lidl
 • Ardal boblogaidd ar gyfer myfyrwyr
 • Awyrgylch bywiog

Awyrgylch

Cathays yw canolbwynt bywyd ein myfyrwyr gydag awyrgylch bywiog  yn ystod amser tymor. Mae'n agos at i brif gampws y Brifysgol sydd yn gyfleus ar gyfer y rhai sy'n hoffi bod  o fewn pellter cerdded i'r cyfan sydd gan y campws i’w gynnig.

Amwynderau

Mae Cathays yn lle bywiog, llawn hwyl i fyw gyda phopeth sydd angen arnoch gerllaw: meddygfeydd, archfarchnadoedd, siopau prydau parod niferus, tafarndai, caffis a bariau brechdan ar  Salisbury Road

Strydoedd nodedig

 • Stryd Woodville, sydd â Sainsbury's ac amrywiaeth o dai bwyta.
 • Heol Crwys, sydd â nifer o dai bwytai da a chaffis yn ogystal â Co-op
 • Teras Cathays, gydag archfarchnadoedd Tesco a Lidl ac yn agos at yr adeilad Optometreg a Gwyddorau’r Golwg a'r adeilad Hadyn Ellis  newydd

Cymdeithasu

Mae Cathays yn cynnig llawer o gyfleoedd a lleoliadau i gymdeithasu. Ceir nifer o dafarndai ar garreg eich drws, gan gynnwys y Woodville ar Heol Woodville, y Crwys ar Heol Crwys a'r Pen a'r Wig y tu ôl i blas y Parc sy'n boblogaidd iawn ymhlith myfyrwyr. Ceir hefyd  digon o fwytai a chaffis sy'n cynnig amrywiaeth o opsiynau bwyd drwy gydol y dydd a'r nos gyda'r prif glwstwr o amgylch Heol Salisbury Road a Heol Crwys.

Gorsafoedd agosaf

 • Cathays: 0.5 milltir
 • Heol y Frenhines Caerdydd: 1 filltir
 • Caerdydd Canolog: 1.4 milltir

Amseroedd cerdded

 • Canolfan y Graddedigion: 15-25 munud, yn dibynnu ar ba stryd
 • Canol y ddinas: 10-25 munud, yn dibynnu ar ba stryd


Living in Cathays is lively. I live with people from around the world and it is a great opportunity to make friends. I live on Colum Road, which is quite busy, being close to the City Centre, the beautiful Bute Park and all the main buildings of Cardiff University. It is very convenient and comfortable!

Sandra Baltruka, MA International Journalism

Bywyd ar y campws

Wyddech chi?

Caerdydd yw un o’r dinasoedd mwyaf fforddiadwy yn y DU. See how far your money goes by using our simple living costs calculator.

Cyfrifwch y costau byw