Skip to content
Skip to navigation menu

English

Caerdydd

Canol y Ddinas

Mae canol y ddinas yn cynnig fflatiau sy'n dod am bris ychydig yn uwch na'r ardaloedd preswyl traddodiadol. Mae llety canol ddinas yn gyfle i fyw mewn fflatiau modern.

Lleoliad

Mae canol y ddinas wedi’i leoli yng nghanol Caerdydd ac yn dwyn at ei gilydd Treganna, y Rhath, y Bae a Sblot.

Nodweddion allweddol

 • Mynediad uniongyrchol i holl amwynderau dinas
 • Llety modern, ffasiynol, gyda golygfeydd ar draws y ddinas
 • Delfrydol ar gyfer cyplau
 • Pellter cerdded hawdd i gampws y Brifysgol

Awyrgylch ac amwynderau

Mae lleoliad canol y ddinas brysur yn rhoi mynediad hawdd i lawer o amwynderau a gweithgareddau. Mae llawer o'r fflatiau uchel uwchlaw'r twrw o'r strydoedd sy’n golygu bod gan breswylwyr olygfa ardderchog ar draws y ddinas.

Strydoedd nodedig

 • Stryd y Santes Fair, sy'n gartref i nifer o dai bwyta, arcedau, clybiau a siopau, gan arwain o'r orsaf drenau i Gastell Caerdydd
 • Heol y Frenhines, ffordd ar gyfer cerddwyr yn unig sy’n arwain o'r Castell i Heol Casnewydd
 • Yr Aes, sy'n cynnwys ardal siopa newydd sbon Dewi Sant 2 ac amrywiaeth o arcedau unigryw.

Cymdeithasu

Mae canol y ddinas yn cynnig y cyfleoedd cymdeithasu mawr gyda llawer o glybiau, barrau, bwytai a thafarndai ar flaenau eich bysedd. O’r Aes a Stryd y Santes Fair i Neuadd Dewi Sant David a Stadiwm y Mileniwm, mae  byw yng nghanol y ddinas yn ddelfrydol ar gyfer y rhai sy'n hoffi  adloniant amrywiol.

Gorsafoedd agosaf

 • Caerdydd Canolog: 0.3 milltir
 • Heol y Frenhines Caerdydd: 0.4 milltir
 • Cathays: 0.7 milltir

Amseroedd cerdded

 • Canolfan y Graddedigion: 5-10 munud


Bywyd ar y campws

Wyddech chi?

Caerdydd yw un o’r dinasoedd mwyaf fforddiadwy yn y DU. See how far your money goes by using our simple living costs calculator.

Cyfrifwch y costau byw