Skip to content
Skip to navigation menu

English

Caerdydd

Mynydd Bychan

Lleolir y Mynydd Bychan ychydig ymhellach tu fas i ganol y ddinas na'r Rhath a Cathays, ac mae’n dawelach. Mae'r ardal hon yn fwy poblogaidd gan fyfyrwyr y drydedd flwyddyn, ôl-raddedigion a theuluoedd yn bennaf.

Lleoliad

Mae’r Mynydd Bychan, sy'n agos i gampws Parc y Mynydd Bychan, yn arbennig o dda ar gyfer y rheini sy’n astudio cyrsiau meddygaeth-seiliedig/gofal iechyd oherwydd ei fod mor agos i Ysbyty Athrofaol Cymru.

Nodweddion allweddol

  • Yn agos gampws Parc y Mynydd Bychan
  • Yn agos i Barc y Mynydd Bychan- parc helaeth â chyrtiau tennis, golff mini, caeau rygbi a rheilffordd fechan
  • Yn agos i siopau lleol
  • Ardal dawel, preswyl

Awyrgylch

O gymharu â Cathays, mae’r  Mynydd Bychan yn fan tawel ac er bod nifer gynyddol o fyfyrwyr, mae llawer o'r tai yn eiddo preifat hefyd.

Amwynderau

Mae gan y Mynydd Bychan Co-op, Meddygfa, sawl fferyllfa a siopau bach o bob math. Mae Canolfan Chwaraeon Talybont a phwll nofio Maindy sy’n cynnig cyfleusterau nofio a champfa, trac rhedeg a dosbarthiadau ffitrwydd amrywiol. Ar gyfer pobl sy’n hoff o’r awyr agored, mae Parc y Mynydd Bychan yn cynnig digonedd o le ar gyfer rhedeg, chwaraeon awyr agored a hefyd cwrs golff mini!

Strydoedd nodedig

  • Heol Whitchurch yw’r prif stryd drwy’r Mynydd Bychan gyda nifer o siopau a siopau byr brydau.

Cymdeithasu

Mae tafarn yr Heath ar gornel Heolydd Whitchurch ac Allensbank yn boblogaidd gyda myfyrwyr meddygaeth a deintyddiaeth. Mae Heol Whitchurch yn gartref i nifer o fwytai a chaffis  ac mae’r agosrwydd i Cathays a'r Rhath yn cynnig mwy o ddewis fyth o fewn taith gerdded fyr!

Gorsafoedd agosaf

  • Heath High & Low level: 0.4 milltir
  • Tŷ Glas: 0.5 milltir

Amseroedd cerdded

  • Canolfan y Graddedigion: 20 munud
  • Canol y ddinas: 30 munud

Bywyd ar y campws

Wyddech chi?

Caerdydd yw un o’r dinasoedd mwyaf fforddiadwy yn y DU. See how far your money goes by using our simple living costs calculator.

Cyfrifwch y costau byw