Skip to content
Skip to navigation menu

English

Caerdydd

Y Rhath a Lakeside

Mae’r Rhath y tu hwnt i Cathays ac ar y ffin gyda Pharc y Rhath trawiadol yn y gogledd.

Lleoliad

Mae’r ardal wedi ei ffinio’n fras gan Heol y Ddinas i’r gorllewin, Heol Casnewydd i’r de a Pharc y Rhath i’r gogledd. Er ei fod un ardal eang, mae'r Rhath yn weddol agos at brif gampws y brifysgol.

Nodweddion allweddol

 • Ardal myfyrwyr poblogaidd, yn arbennig ymhlith israddedigion y drydedd flwyddyn ac ôl-raddedigion
 • Yn agos i Barc y Rhath (sydd â chyfleusterau chwaraeon amrywiol yn ogystal â llyn, gardd flodau a meysydd chwarae)
 • Yn agos i siopau lleol
 • Ardal breswyl dawel
 • Amrywiaeth o opsiynau llety

Awyrgylch

Tra’n  boblogaidd gyda myfyrwyr, mae’r Rhath yn tueddu i fod yn gartref  i fyfyrwyr y drydedd flwyddyn ac i  ôl-raddedigion gydag ardal breswyl ac awyrgylch tawelach.

Amwynderau

Mae gan y Rhath ddewis da o siopau, archfarchnadoedd a thai coffi. Cedwir y parc yn hyfryd, gyda llyn cychod mawr wedi ei amgylchynu gan lwybr ar gyfer cerdded neu redeg, yn ogystal â chyrtiau tennis a chae rygbi.

Strydoedd nodedig

 • Mae Heol Albany yn arbennig o dda ar gyfer siopau – dillad, bwyd ac eitemau eraill, ynghyd â llawer o siopau elusen
 • Mae gan uceol Crwys amrywiaeth o gaffis, tai bwyta,  a siopau prydau parod, yn ogystal â Co-op
 • Mae Heol y Ddinas yn hafan gosmopolitaidd, gyda bwyd, ffabrigau a chaffis rhyngrwyd yn rhannu’r lle.

Cymdeithasu

Ar gyfer tafarndai lleol, rhowch gynnig ar Y George ar gornel Heolydd Albany a Crwys, neu'r Albany ar Stryd Dalcross neu am fwy o brofiad bar gwin /bistro ewch i'r Pear Tree neu Juno Lounge ar Heol Wellfield. Ymhellach i lawr Heol City ceir A Shot in the Dark ac yn olaf, mae’r Globe ar Heol Albany yn lleoliad byw am noson allan leol!

Gorsafoedd agosaf

 • Heol y Frenhines Caerdydd: 0.9 milltir
 • Cathays: 1 filltir
 • Caerdydd Canolog: 1.4 milltir

Amseroedd cerdded

 • Cadol y ddinas: 20 - 25 munud
 • Canolfan y Graddedigion: 15-20 munud

Bywyd ar y campws

Wyddech chi?

Caerdydd yw un o’r dinasoedd mwyaf fforddiadwy yn y DU. See how far your money goes by using our simple living costs calculator.

Cyfrifwch y costau byw