Skip to content
Skip to navigation menu

English

Caerdydd

Y maestrefi

I'r rheini'n sy’n edrych i symud ymhellach i ffwrdd o'r brifysgol a chanol y ddinas, mae Caerdydd yn cynnig nifer o faestrefi. Mae Cyncoed, Llandaf, Llanedern, Llanrhymni, Rhiwbeina a’r Eglwys Newydd, yn darparu amrywiaeth o opsiynau tai ac amwynderau i'r rhai sy'n dymuno byw ychydig ymhellach o ganol y ddinas. .

Awyrgylch ac amwynderau

Mae’r ardaloedd hyn yn tueddu i fod yn fwy preswyl na'r ardaloedd "myfyriwr" sydd nes at ganol y ddinas. Mae gan bob maestref ei hun awyrgylch ac amwynderau gyda chysylltiadau trafnidiaeth cyhoeddus da yn mynd at ac yn dod o ganol y ddinas.

Cysylltiadau trafnidiaeth

Mae cysylltiadau trafnidiaeth ar gael gan bob un o'r ardaloedd hyn i ganol y ddinas ond byddai'n ddoeth bod unigolion yn sicrhau eu bod yn ymchwilio hyn yn fanylach er mwyn sicrhau bod eich gofynion yn cael eu bodloni.

Bywyd ar y campws

Wyddech chi?

Caerdydd yw un o’r dinasoedd mwyaf fforddiadwy yn y DU. See how far your money goes by using our simple living costs calculator.

Cyfrifwch y costau byw