Skip to content
Skip to navigation menu

English

Cyfleusterau a gwasanaethau

Mae ystod eang o gyfleusterau a gwasanaethau cefnogaeth ar gael i chi fel un o fyfyrwyr Prifysgol Caerdydd. Diben y rhain yw gwneud gwaith yn haws i chi tra eich bod yn y brifysgol, boed drwy’ch helpu i addasu i fywyd y brifysgol, rhoi gwybodaeth a chefnogaeth brydlon ichi, neu’ch arwain a rhoi cyngor i chi pryd bynnag y bydd ei angen arnoch.

Bywyd ar y campws

Wyddech chi?

Caerdydd yw un o’r dinasoedd mwyaf fforddiadwy yn y DU. See how far your money goes by using our simple living costs calculator.

Cyfrifwch y costau byw