Skip to content
Skip to navigation menu

English

Cyfleusterau a gwasanaethau

Gwasanaethau cyfrifiadurol

Law computer room 500x280

Ystafell gyfrifiaduron Ysgol y Gyfraith

Rydym yma i’ch helpu chi i wneud y mwyaf o’r gwasanaethau TG yn ystod eich amser yn y Brifsygol:

  • Ystafelloedd Cyfrifiadura ar draws y ddau gampws
  • Mynediad Di-wifr ar draws y Brifysgol a’i haneddau
  • Mynediad dros y We i’ch ebost Prifysgol, calendr, filestore, amgylchedd dysgu rhithwir, catalogau llyfrgell, cyfnodolion a mwy trwy’r fewnrwyd.
  • Cefnogaeth a chyngor cyfeillgar rhad ac am ddimgan ein clinig TG (wedi’i leoli yn Undeb y Myfyrwyr)
  • Gwerthiannau cyfrifiadur, rhentolion ac atgyweiriadau o Siop TG Undeb y Myfyrwyr.  
  • Cyrsiau Hyfforddi a gweithdai  i’ch helpu chi i gael y gorau o’n gwasanaethau TG   

 

Bywyd ar y campws

Wyddech chi?

Caerdydd yw un o’r dinasoedd mwyaf fforddiadwy yn y DU. See how far your money goes by using our simple living costs calculator.

Cyfrifwch y costau byw