Skip to content
Skip to navigation menu

English

Cyfleusterau a gwasanaethau

Gwasanaethau cyfrifiadurol

Law computer room 500x280Ystafell gyfrifiaduron Ysgol y Gyfraith

Os oes angen i chi weithio drwy gigabeitiau o ddata ymchwil gyda'n huwchgyfrifiadur neu os ydych ond am ddod o hyd i'r cyfrifiadur rhydd agosaf, rydym yma i'ch helpu.

 • 25 ystafell gyfrifiadurol ar draws y ddau gampws
 • Mynediad Wi-fi mewn llawer o adeiladau gan gynnwys ym mhob preswylfa (o fis medi 2012)
 • Y fersiynau diweddaraf o feddalwedd cyffredin ar yr holl gyfrifiaduron ar y rhwydwaith (neu unrhyw le yn y byd drwy fynediad o bell)
 • Cymhwysiad Symudol Prifysgol Caerdydd (ar gyfer Android, Blackberry ac iOS) gan gynnwys offeryn "dod o hyd i gyfrifiadur rhydd" a sgwrsio byw "Gofynnwch i lyfrgellydd"
 • Cyfrifiaduron a meddalwedd gostyngol
 • Mynediad dros y we at eich e-bost y Brifysgol, calendr, taflenni darlithoedd, man storio, cyflwyno aseiniadau, catalog y llyfrgell, cylchgronau, ardal ddysgu ar y cyd a rhagor
 • Cymorth a chyngor cyfeillgar am ddim oddi wrth ein clinig TG (yn Undeb y Myfyrwyr)
 • Gwerthu, rhentu ac atgyweirio cyfrifiaduron o'n Siop TG
 • Cyrsiau hyfforddi a gweithdai i'ch helpu i wneud y mwyaf o'n gwasanaethau TG

Cynaliadwyedd

Rydym wedi cyflwyno amrywiaeth o fentrau arbed ynni er mwyn lleihau effaith ein systemau TG ar yr amgylchedd:

 • taflenni a sleidiau darlithoedd ar-lein yn hytrach nag wedi'u hargraffu
 • monitorau sgrin fflat ar draws campysau (gan ddefnyddio dim ond 46% o ynni monitorau arferol)
 • cyfrifiaduron yn pweru i lawr os nad ydynt yn cael eu diffodd
 • o leiaf 98.5% o'r hen offer yn cael ei ailddefnyddio neu ei ailgylchu
 • rydym yn mynd ati i brynu offer gwyrddach (i safonau EPEAT ac Energy Star)
 • mae ein huwchgyfrifiadur ARCCA a chanolfan ddata wedi derbyn sawl gwobr a chymeradwyaethau ac enwebiadau amgylcheddol

Bywyd ar y campws

Wyddech chi?

Caerdydd yw un o’r dinasoedd mwyaf fforddiadwy yn y DU. See how far your money goes by using our simple living costs calculator.

Cyfrifwch y costau byw