Skip to content
Skip to navigation menu

English

Cyfleusterau a gwasanaethau

Y ganolfan gofal dydd

Day care centre 500x280

Pleidleisiodd Cymdeithas Genedlaethol y Meithrinfeydd Dydd mai hon oedd Meithrinfa'r Flwyddyn Cymru 2010, mae ein Canolfan Gofal Dydd yn croesawu plant myfyrwyr a staff, rhwng 10 wythnos oed a 5 mlwydd oed.

Eich plentyn mewn dwylo da

  • Mae wedi'i rhannu'n adrannau sy'n briodol i oedran a datblygiad
  • Mae trefn sefydlog ym mhob adran yn sicrhau bod eich plentyn yn cael y gofal a'r symbyliad priodol
  • Mae gan bob plentyn "weithiwr allweddol" – sef aelod o staff yn gyfrifol am anghenion unigol y plentyn

Fel rhiant cewch eich annog i ymweld â'r Ganolfan, yn enwedig yn ystod wythnosau cyntaf y tymor newydd.

Amser prydau

  • Pryd maethlon cytbwys a goginir ar y safle
  • Byrbrydau yng nghanol y bore a'r prynhawn
  • Arlwyir ar gyfer diet llysieuol neu ddeiets eraill

Ble mae'r
ganolfan?

43-45 Plas-y-Parc,
Caerdydd,
CF10 3BB

Amserau agor

Dydd Llun i Ddydd Gwener, 8am tan 6pm

Ffioedd

Mae'r ffioedd diweddaraf ar gael
ar Wefan y Ganolfan Gofal Dydd. Os oes gennych hawl i help gyda chostau gofal plant, cysylltwch â'r Ganolfan Cefnogi Myfyrwyr i gael rhagor o wybodaeth am ein cronfa caledi gofal dydd.

Archebwch le

Llenwch ffurflen gais neu cysylltwch â creche@caerdydd.ac.uk.

Bywyd ar y campws

Wyddech chi?

Caerdydd yw un o’r dinasoedd mwyaf fforddiadwy yn y DU. See how far your money goes by using our simple living costs calculator.

Cyfrifwch y costau byw