Skip to content
Skip to navigation menu

English

Cyfleusterau a gwasanaethau

Canolfan y Graddedigion

Canolfan y Graddedigion

Rydym yn falch o fod ymhlith yr ychydig o brifysgolion yn DU sydd â'r cyfleuster penodedig hwn ar gyfer ôl-raddedigion a addysgir ac sy'n gwneud ymchwil.

Mae Canolfan y Graddedigion yn ategu ein hysgolion academaidd drwy gynnig adnoddau ychwanegol o ofod, cyfleusterau astudio a chymdeithasol, yn ogystal â gweithdai a digwyddiadau i fyfyrwyr ôl-raddedig.

Ffeithiau allweddol

Lleoliad: 3ydd llawr adeilad Undeb y Myfyrwyr ym Mhlas-y-Parc (Campws Parc Cathays)

Amserau agor: Llun-Gwe 8am-canol nos; Sad-Sul canol dydd i ganol nos, heblaw am ganol mis Gorffennaf i ganol mis Medi, pan fydd yn cau am 10pm.

Cyfleusterau: Mynediad diwifr i'r rhyngrwyd, 35 terfynfa ar y rhyngrwyd, argraffwyr, sganwyr a llungopiwyr, pum ystafell gyfarfod, Ystafell Ddarllen am hyd at 33 o bobl, ardal lolfa anffurfiol newydd ei hadnewyddu, Bar Caffi gyda bwyd a bar wedi'i drwyddedu.

grad-centre@caerdydd.ac.uk
Canolfan y Graddedigion
@grad_centre

Cyfleusterau astudio rhagorol

Gwaith grŵp

Mae pum ystafell gyfarfod ar gyfer gweithdai, grwpiau prosiect, seminarau a chyflwyniadau. Croesewir astudio mewn grŵp yn y Lolfa Goffi sydd newydd gael ei hadnewyddu, ac mae 8 cyfrifiadur ychwanegol yno ar gyfer gwirio e-bost.

Astudio unigol

Mae gan yr Ystafell Ddarllen fan astudio tawel ar gyfer hyd at 33 o bobl, gan gynnig newid i'w groesawu o ardal astudio arferol eich llyfrgell neu Ysgol.

TG

Gyda mynediad diwifr i'r rhyngrwyd drwy'r Ganolfan gyfan, mynediad diwifr at rwydwaith cyfrifiadurol y Brifysgol, ac ystafell TG benodedig gyda 36 o gyfrifiaduron ar y rhwydwaith, argraffwyr, sganwyr a llungopiwyr, mae gan Ganolfan y Graddedigion yr offer llawn ar gyfer astudio ac ymchwil o ansawdd

Cymdeithasu yn y Ganolfan

Bar Caffi

Dyma'r lle i ymlacio a chwrdd â ffrindiau i ginio, neu ar ôl diwrnod o astudio. Mae lle modern, cyfforddus gyda theledu â sgrin fawr, Nintendo Wii, a gwasanaeth bwyd a diodydd, ac mae hefyd yn bosibl ei archebu ar gyfer digwyddiadau. Yn ystod dyddiau'r wythnos yn ystod y tymor, mae'r gwasanaeth bwyd a bar ar agor 11am-2pm, a 5pm-11pm. Yn nhymor yr hydref, mae gwasanaeth y bar ar agor hefyd ar nos Sadwrn 5pm-11pm.

Digwyddiadau

Ymhlith digwyddiadau Canolfan y Graddedigion a gynhaliwyd yn y gorffennol, a nawr, mae Pythefnos Croeso ar gyfer myfyrwyr newydd, cerddoriaeth fyw, teithiau dydd, nosweithiau gemau, nosweithiau cwis a dangos ffilmiau. Anogir myfyrwyr i gymryd rhan mewn cynllunio digwyddiadau.

Ffeithiau allweddol

Lleoliad: 3ydd Llawr yr Ysgol Feddygol, Campws Parc Mynydd Bychan

Amserau agor: Mynediad 24/7 gyda cherdyn adnabod myfyriwr.

Gofod Ôl-raddedig Parc Mynydd Bychan

Mae'r gofod hwn yn cynnwys ardal astudio a gofod cymdeithasol. Mae'r ardal astudio ar gyfer gwaith preifat neu waith grŵp ac mae ganddo fynediad at wi-fi'r Brifysgol, taflunydd, a 3 chyfrifiadur ar y rhwydwaith.

Mae'r gofod cymdeithasol yn cynnwys nifer o soffas a seddi meddal i gymryd hoe o astudio gyda Theledu free-view, chwaraewr DVD, a Nintendo Wii i chi eu defnyddio a'u mwynhau. Os oes gennych ddiddordeb mewn cynnal unrhyw ddigwyddiadau cymdeithasol yn y gofod hwn cysylltwch â chanolfan y graddedigion.

Bywyd ar y campws

Wyddech chi?

Caerdydd yw un o’r dinasoedd mwyaf fforddiadwy yn y DU. See how far your money goes by using our simple living costs calculator.

Cyfrifwch y costau byw