Skip to content
Skip to navigation menu

English

Cyfleusterau a gwasanaethau

Y llyfrgelloedd a TG

Health library 500x280Mae'r Llyfrgell Iechyd yn Adeilad Cochrane

Gyda thros 3,000 o leoedd astudio mewn llyfrgelloedd ac ystafelloedd TG mewn mannau cyfleus a mynediad Wi-Fi eang, nid ydych byth yn bell o rywle cyfforddus i weithio.

  • 16 o lyfrgelloedd ar wahân ar draws y ddau gampws
  • 1.3 miliwn o lyfrau a chylchgronau gan gynnwys ystod sy'n cynyddu'n gyflym o fersiynau electronig
  • Detholiad o ardaloedd llyfrgell ar agor 24 awr y dydd, 7 diwrnod yr wythnos
  • Llyfrgelloedd arbenigol gan gynnwys pensaernïaeth, iechyd, y gyfraith, cerddoriaeth a gwyddoniaeth
  • Gwasanaeth sgwrsio'n fyw "gofynnwch i lyfrgellydd"
  • Gweithfannau gyda meddalwedd ar y rhwydwaith yn y rhan fwyaf o lyfrgelloedd
  • Ystod o gasgliadau arbennig yn ymwneud â'r Gymraeg, Dyniaethau a Gwyddorau Cymdeithasol, Cerddoriaeth, Gwyddoniaeth a Meddygaeth a'r Undeb Ewropeaidd a'r Cenhedloedd Unedig
  • 14,000 o eitemau prin gyda sgrîn gyffwrdd 40" 3D a meddalwedd troi tudalennau

Gweler hefyd

Bywyd ar y campws

Wyddech chi?

Caerdydd yw un o’r dinasoedd mwyaf fforddiadwy yn y DU. See how far your money goes by using our simple living costs calculator.

Cyfrifwch y costau byw