Skip to content
Skip to navigation menu

English

Cyfleusterau a gwasanaethau

Chwaraeon

Mountain biking 500x280

Mae gennym dros 60 o glybiau chwaraeon yn ymestyn o chwaraeon traddodiadol (fel rygbi, pêl-droed, criced neu dennis) i grefftau ymladd, chwaraeon modur a chwaraeon dŵr

Mae llawer o glybiau'n teithio i bob rhan o'r DU i gystadlu yn erbyn prifysgolion eraill yng nghystadleuaeth Chwaraeon Prifysgol a Cholegau Prydain.

Codir ffi fach am ymaelodi â phob clwb ond mae hyn yn cynnwys yswiriant.

Os nad oes gennych amser i ymrwymo i glwb chwaraeon, mae hefyd gennym sawl cynghrair poblogaidd gan gynnwys pêl-droed 11 bob ochr a 5 bob ochr, pêl-rwyd, sboncen, tennis, badminton a dodgeball. Gallwch gasglu grŵp o ffrindiau ynghyd i ffurfio tîm.

Cyfleusterau

Lleolir ein cyfleusterau chwaraeon ar bedwar safle ar draws y ddau gampws ac maent yn cynnwys pentref hyfforddi, pwll nofio, canolfan ffitrwydd a sboncen a meysydd chwaraeon 33 erw (a ddefnyddir gan garfannau teithiol rhyngwladol).

 • 3 swît ffitrwydd
 • Stiwdio ymarfer
 • 6 chwrt sboncen
 • 3 chae rygbi
 • 10 maes pêl-droed
 • Maes 5 bob ochr dan do
 • 4 sgwâr criced
 • Rhwydi criced dan do
 • Maes Lacrosse
 • Maes hoci
 • Cyrtiau tenis dan do ac awyr agored
 • Cyrtiau badminton
 • Cyrtiau pêl-rwyd
 • Dojo crefftau ymladd
 • Clinig lles
 • Neuadd chwaraeon amlbwrpas

Rhaglen Perfformiad Uchel

Ar gyfer myfyrwyr sydd wedi cynrychioli'u gwlad ar Safon Genedlaethol, Iau neu Hŷn neu y mae eu corff rheoli'n cydnabod bod ganddynt botensial rhagorol, mae ein rhaglen Perfformiad Uchel wedi'i dylunio i gefnogi athletwyr-myfyrwyr i barhau â'u gyrfaoedd chwaraeon ar yr un pryd â'u haddysg.

Follow our Student Insiders

Bywyd ar y campws

Wyddech chi?

Caerdydd yw un o’r dinasoedd mwyaf fforddiadwy yn y DU. See how far your money goes by using our simple living costs calculator.

Cyfrifwch y costau byw