Skip to content
Skip to navigation menu

English

Cyfleusterau a gwasanaethau

Cymorth i fyfyrwyr

Support 500x280

Mae gennym ystod o wasanaethau penodol i'ch helpu i wneud y mwyaf o'ch bywyd fel myfyriwr. Mae'r staff yn y Ganolfan Cymorth Myfyrwyr yma i gynnig cyngor a chymorth cyfrinachol i chi pan fydd ei angen arnoch.

Cyngor ac Arweiniad

Cyngor wyneb yn wyneb, dros y ffôn a'r e-bost ar gyfer darpar fyfyrwyr a myfyrwyr presennol.

Cymorth i Fyfyrwyr Rhyngwladol

Cyngor a chymorth cyfrinachol i fyfyrwyr o'r tu allan i'r DU ar ystod o faterion gan gynnwys mewnfudo a fisas.

Anabledd a Dyslecsia

Gwybodaeth gyfrinachol, cyngor a chymorth i fyfyrwyr â dyslecsia neu anableddau. Cynghorydd iechyd meddwl penodedig.

Cymorth Ariannol

Mae cymorth ar gael i fyfyrwyr ag anawsterau ariannol gan gynnwys y gronfa Ariannol Wrth Gefn a'r Gronfa Galedi.

Cynghori

Cyngor cyfrinachol i fyfyrwyr sy'n teimlo'n aflonydd neu'n bryderus.

Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd

Mae ein gwasanaeth gyrfaoedd yn rhoi cyngor gwybodaeth, gweithdai, digwyddiadau, lleoliadau profiad gwaith a rhagor.

Y Ganolfan Iechyd

Gwasanaeth galw heibio ar gyfer gofal iechyd cyffredinol.

Bywyd ar y campws

Wyddech chi?

Caerdydd yw un o’r dinasoedd mwyaf fforddiadwy yn y DU. See how far your money goes by using our simple living costs calculator.

Cyfrifwch y costau byw