Skip to content
Skip to navigation menu

English

Costau byw

Cyfrifiannell costau byw

Lefel astudio
Cenedligrwydd
Cenedligrwydd
Llety
Llety
Llety
Llety
Llety
Llety
Eitem Yr wythnos Y mis Y flwyddyn
(271 diwrnod)
Rhent (gan gynnwys biliau) 87.82 381.86 3400.00
Bwyd 33.00 143.49 1277.57
Llyfrau a llungopïo 8.75 38.05 338.75
Cymdeithasu 30.00 130.44 1161.43
Dillad 7.50 32.61 290.36
Golchi dillad a phethau ymolchi 5.00 21.74 193.57
Teithio 9.00 39.13 348.43
Ffôn/Symudol a thrwydded deledu (assuming a TV licence for each bedroom is bought) 8.50 36.96 329.07
Cyfanswm 189.57 824.29 7339.18
Eitem Yr wythnos Y mis Y flwyddyn
(271 diwrnod)
Rhent 65.00 282.63 2516.43
Biliau 12.50 54.35 483.93
Bwyd 33.00 143.49 1277.57
Llyfrau a llungopïo 8.75 38.05 338.75
Cymdeithasu 30.00 130.44 1161.43
Dillad 7.50 32.61 290.36
Golchi dillad a phethau ymolchi (as no laundrette costs in houses) 3.75 16.31 145.18
Teithio 9.00 39.13 348.43
Ffôn/Symudol a thrwydded deledu (assuming one TV licence for the house is paid for) 5.00 21.74 193.57
Cyfanswm 174.50 758.75 6755.64
Eitem Yr wythnos Y mis Y flwyddyn
(271 diwrnod)
Rhent (gan gynnwys biliau) 90.8 394.94 3515
Bwyd 34.03 147.98 1317
Llyfrau a llungopïo 9.25 40.22 358
Cymdeithasu 29.28 127.30 1133
Dillad 8.27 35.96 320
Golchi dillad a phethau ymolchi 7.21 20.34 279
Teithio 9.22 40.11 357
Ffôn/Symudol a thrwydded deledu 9.22 40.11 357
Cyfanswm 197.31 857.98 7636
Eitem Yr wythnos Y mis Y flwyddyn
(271 diwrnod)
Rhent 72.27 314.27 2797
Biliau 18.97 82.47 734
Bwyd 34.03 147.98 1317
Llyfrau a llungopïo 9.25 40.22 358
Cymdeithasu 29.25 127.19 1132
Dillad 8.27 35.96 320
Golchi dillad a phethau ymolchi 7.21 31.35 279
Teithio 9.25 40.22 358
Ffôn/Symudol a thrwydded deledu 9.25 40.22 358
Cyfanswm 194.65 846.40 7533
Eitem Yr wythnos Y mis Y flwyddyn
(359 diwrnod)
Rhent (gan gynnwys biliau) 87.82 381.86 4504.00
Bwyd 33.00 143.49 1692.43
Llyfrau a llungopïo 8.75 38.05 448.75
Cymdeithasu 30.00 130.44 1538.57
Dillad 7.50 32.61 384.64
Golchi dillad a phethau ymolchi 5.00 21.74 256.43
Teithio 9.00 39.13 461.57
Ffôn/Symudol a thrwydded deledu (assuming a TV licence for each bedroom is bought) 7.50 32.61 384.64
Cyfanswm 188.57 819.93 9671.04
Eitem Yr wythnos Y mis Y flwyddyn
(359 diwrnod)
Rhent 65.00 282.63 3333.57
Biliau 12.50 54.35 641.07
Bwyd 33.00 143.49 1692.43
Llyfrau a llungopïo 8.75 38.05 448.75
Cymdeithasu 28.00 121.75 1436.00
Dillad 7.50 32.61 384.64
Golchi dillad a phethau ymolchi (as no laundrette costs in houses) 3.75 16.31 192.32
Teithio 9.00 39.13 461.57
Ffôn/Symudol a thrwydded deledu (assuming one TV licence for the house is paid for) 5.00 21.74 256.43
Cyfanswm 172.50 750.05 8846.79
Eitem Yr wythnos Y mis Y flwyddyn
(359 diwrnod)
Rhent (gan gynnwys biliau) 90.79 394.74 4656
Bwyd 34.03 147.94 1745
Llyfrau a llungopïo 9.24 40.19 474
Cymdeithasu 29.89 129.97 1533
Dillad 8.25 35.86 423
Golchi dillad a phethau ymolchi 5.95 25.86 305
Teithio 9.24 40.19 474
Ffôn/Symudol a thrwydded deledu 9.24 40.19 474
Cyfanswm 260.57 1133.03 10084
Eitem Yr wythnos Y mis Y flwyddyn
(359 diwrnod)
Rhent 90.79 394.74 4656
Biliau 18.97 82.49 973
Bwyd 34.03 147.94 1745
Llyfrau a llungopïo 9.24 40.19 474
Cymdeithasu 29.89 129.97 1533
Dillad 8.25 35.86 423
Golchi dillad a phethau ymolchi 5.95 25.86 305
Teithio 9.24 40.19 474
Ffôn/Symudol a thrwydded deledu 6.16 26.79 316
Cyfanswm 272.66 1185.62 10552

Sylwer: Amcangyfrifir pob cost byw.

Bywyd ar y campws

Wyddech chi?

Caerdydd yw un o’r dinasoedd mwyaf fforddiadwy yn y DU. See how far your money goes by using our simple living costs calculator.

Cyfrifwch y costau byw