Skip to content
Skip to navigation menu

English

Siarter y Myfyrwyr

Mae ein Siarter y Myfyrwyr wedi cael ei ddatblygu fel partneriaeth ac mae'n diffinio rôl a chyfrifoldebau pob un ohonom: myfyrwyr, Undeb y Myfyrwyr a'r Brifysgol. Mae ein Siarter yn rhoi gwybodaeth i chi am yr hyn y gallwch ei ddisgwyl gan y Brifysgol a chan Undeb y Myfyrwyr a'r hyn a ddisgwylir gennych chi.

Cymuned groesawgar...

...cymeriad rhyngwladol, wedi'i gyfoethogi gan amrywiaeth ac yn darparu cyflwyniad cyfeillgar a chefnogol i'r profiad o fod yng Nghaerdydd.

Cymuned gydag urddas ac egwyddorion...

...lle mae cydraddoldeb yn cael ei hyrwyddo, amrywiaeth a chynwysoldeb yn cael eu gwerthfawrogi ac mae unigolion yn cael eu parchu.

Cymuned sy'n ffynnu drwy addysg...

...lle rydych yn gweithio mewn partneriaeth gyda staff er mwyn cryfhau eich profiad addysgol ac ymgysylltu yn yr ymchwil am wybodaeth.

Cymuned sy'n arloesi mewn ymchwil...

...gydag ymchwilwyr rhyngwladol cydnabyddedig a diwylliant o ddatblygiad personol ac addysgu wedi'i gyfoethogi gan ymchwil.

Cymuned ymgysylltiol...

...lle cewch wahoddiad i gynrychioli myfyrwyr, ymuno â chymdeithasau, trafodaethau, chwaraeon a chefnogi'r gymuned leol.

Cymuned flaengar...

...lle gallwn eich helpu i fodloni heriau dyfodol eich gyrfa, eich addysgu am ddatblygiad cynaliadwy a'ch cefnogi chi wrth i chi ddod yn rhan o'r ddinasyddiaeth fyd-eang.

Cymuned gefnogol a gofalgar...

...lle rydym yn ystyried eich lles a'ch diogelwch yn unol â'ch anghenion unigol a lle yr anogir eraill i fod yn gefnogol.

Cymuned agored, onest a theg...

...lle mae ffrwd wybodaeth ddwy ffordd, yn gywir, yn glir ac yn amserol, a lle mae pryderon yn cael eu trin yn sensitif ac yn broffesiynol.

Am fwy o wybodaeth, ewch wefan Siarter y Myfyrwyr

Bywyd ar y campws

Wyddech chi?

Caerdydd yw un o’r dinasoedd mwyaf fforddiadwy yn y DU. See how far your money goes by using our simple living costs calculator.

Cyfrifwch y costau byw