Skip to content
Skip to navigation menu

English

Undeb y Myfyrwyr

Yn ôl Arolwg Cenedlaethol o Fyfyrwyr 2015, ein Hundeb y Myfyrwyr yw’r 5ed gorau yn y Deyrnas Unedig. Mae'n cael ei redeg gan fyfyrwyr ar gyfer myfyrwyr, ac yn cynnig rhaglen wych o adloniant, clybiau amrywiol a chymdeithasau ac ystod gynhwysfawr ac eang o wasanaethau lles, cyngor a gwybodaeth - pob agwedd ar fywyd myfyriwr o fewn un adeilad pwrpasol.

Undeb Myfyrwyr Caerdydd yw'r undeb mwyaf, a chanddo'r cyfarpar gorau ym Mhrydain.

The Independent

The Independent
The Union building includes a variety of shops and services
Mae siop yr Undeb yn cynnig popeth o frechdanau a nwyddau angenrheidiol i ddillad a chyfarpar chwaraeon
The Taf bar is the Union's very own pub
The CF10 café is open from 9am Monday to Friday

Lleoliadau a chymdeithasu

Nosweithiau clwb llwyddiannus, gigs gwych, gofodau dysgu cymdeithasol newydd, neuadd fwyd a thafarn hefyd.

Biffy Clyro playing in Great Hall

Neuadd Fawr

Neuadd sy'n dal 1,600 o bobl ar gyfer cyngherddau mawr, dangos ffilmiau a digwyddiadau mawr eraill.

Foam party at Solus nightclub

Clwb nos Solus

Clwb nos ansawdd uchel yr Undeb a lleoliad ar gyfer nosweithiau comedi neu ddigwyddiadau llai.

Taf bar

Bar Tafarn

Tafarn go iawn tu fewn i Undeb y Myfyrwyr sy’n gweini amrywiaeth o ddiodydd a bwyd am bris fforddiadwy.

Y Lolfa

Y Lolfa

Man aml bwrpas wedi'i ddylunio gyda myfyrwyr rhyngwladol mewn golwg.


Cyfleusterau eraill

Mae gan yr Undeb bopeth y bydd ei angen arnoch o dan un to - siopau, banc, hyd yn oed siop trin gwallt.

The Kitchen

Ble i fwyta

Gyda phedair siop fwyd, a siop yr Undeb, mae sawl man sy’n gwerthu bwyd.

Shops inside the Students' Union

Siopau a gwasanaethau

Dewch i gael cyngor, swydd, cael trin eich gwallt...

Canolfan y Graddedigion

Mae gan ôl-raddedigion ardal i'w hunain, oddi wrth y prysurdeb a’r sŵn.

Lolfa goffiLolfa goffi

Mannau astudioMannau astudio

Ydych chi'n ôl-raddedig? Darganfyddwch fwy am y cyfleusterau a'r gefnogaeth rydym yn eu darparu.


Ymunwch â ni

Ymunwch â chlwb, helpwch yn y gymuned leol neu canolbwyntiwch ar eich sgiliau cyfathrebu.

Cyfryngau Myfyrwyr

Rhowch gynnig ar y papur myfyrwyr, y cylchgrawn neu'r gorsafoedd radio a theledu.

Gwirfoddoli

Ymunwch â 1,000 o fyfyrwyr eraill sy'n rhoi eu hamser i helpu'r gymuned leol.

Bywyd ar y campws

Wyddech chi?

Caerdydd yw un o’r dinasoedd mwyaf fforddiadwy yn y DU. See how far your money goes by using our simple living costs calculator.

Cyfrifwch y costau byw