Skip to content
Skip to navigation menu

English

Undeb y Myfyrwyr

Clybiau a chymdeithasau

Mae gennym fwy na 200 o glybiau chwaraeon a chlybiau cymdeithasol sy'n cynnig rhywbeth i bawb.

Mae clybiau ar gyfer diddordebau sy'n ymwneud â diwylliant, gwleidyddiaeth, crefydd, cymdeithasu a chwaraeon ar gael ac mae llawer o gymdeithasau'n benodol ar gyfer myfyrwyr rhyngwladol.

Mae bod yn rhan o gymdeithas yn rhoi cyfle gwych i chi ddod i adnabod pobl newydd, dysgu sgiliau newydd, parhau gyda'ch diddordebau neu ddechrau diddordeb newydd a mwynhau pob munud o'ch amser yng Nghaerdydd.

Sut i ymuno

Yn ystod Pythefnos y Glas, bydd 'Ffair Cymdeithasau' lle bydd yr holl gymdeithasau ar gael i chi gyfarfod ac ymuno a'r rhai sydd o ddiddordeb i chi. Mae cymdeithasau fel arfer yn gofyn am dâl aelodaeth tua £2 - £5; efallai y bydd unrhyw offer arbenigol a ddefnyddir yn costio mwy.

Bywyd ar y campws

Wyddech chi?

Caerdydd yw un o’r dinasoedd mwyaf fforddiadwy yn y DU. See how far your money goes by using our simple living costs calculator.

Cyfrifwch y costau byw