Skip to content
Skip to navigation menu

English

Undeb y Myfyrwyr

Siopau a gwasanaethau

Union shops 500x280

Yn ogystal â lleoedd i gymdeithasu a bwyta, mae hwn i gyd ar gael tu fewn i adeilad yr Undeb.

Canolfan Cyngor a Chynrychiolaeth

Mae Canolfan Cyngor a Chynrychiolaeth Undeb Myfyrwyr Prifysgol Caerdydd wedi'i hymrwymo i ddarparu cyngor a gwybodaeth ar amrywiaeth o faterion sy'n berthnasol i fywyd academaidd myfyrwyr, eu lles a'u hanghenion cyffredinol. Mae'r Ganolfan Cyngor a Chynrychiolaeth yn wasanaeth cyfrinachol ac annibynnol.

Banc

Mae'r brifysgol yn rhan o rwydwaith Prifysgolion Santander. Mae hwn yn dod â chyfoeth o fuddiannau i gymuned y brifysgol. Ymhlith y rhain mae gwasanaeth wedi'i deilwra gan staff sydd wedi'u cymhwyso'n llawn ac amrywiaeth o nwyddau, y mae rhai ohonynt yn unigryw i fyfyrwyr y brifysgol.
Mae hyn yn cynnwys cyfraddau ffafriol ar gynilion, morgeisi ac yswiriant y cartref yn ogystal â chynghorwyr bancio sy'n arbenigwyr bancio i fyfyrwyr.

Siop Lyfrau

Siop Lyfrau Blackwell yw un o lyfrwerthwyr academaidd arweiniol y DU ac mae wedi'i lleoli ar lawr daear undeb y myfyrwyr. Mae Blackwell yn cysylltu ag adrannau'r brifysgol er mwyn sicrhau bod ganddynt nifer o'r llyfrau mae eich adrannau yn argymell i chi eu prynu.

Swyddfa Docynnau

Mae swyddfa docynnau Cue yn gwerthu tocynnau ar gyfer ein holl nosweithiau clwb poblogaidd, digwyddiadau arbennig, gigs a llawer mwy. Mae hyd yn oed swyddfa docynnau ar-lein felly gallwch brynu tocynnau tra eich bod yn ymlacio gartref.

Siopau trin gwallt

Mae Cutting Edge wedi'i leoli ar lawr daear adeilad undeb y myfyrwyr. Mae'n cynnig gwasanaeth trin gwallt i ddynion a merched ac yn rhoi gostyngiad i aelodau undeb y myfyrwyr.

Siop TG

Mae'r siop TG yn darparu gliniaduron a chyfrifiaduron pen desg sydd wedi'u hintegreiddio i rwydwaith Prifysgol Caerdydd i fyfyrwyr a staff. Gellir prynu cyfrifiaduron mewn un taliad, neu gellir ymestyn y taliadau dros gyfnod o fisoedd er mwyn ateb gofynion ariannol myfyrwyr. Mae'r siop TG hefyd yn darparu gliniaduron a chardiau ar gyfer cael y we ar ffonau symudol dros gyfnod cymharol fer. Yn olaf, mae'n gwerthu amrywiaeth eang o offer swyddfa ac offer cyfrifiadurol.

Siop swyddi

Mae Siop Swyddi Unistaff yn wasanaeth sy'n rhad ac am ddim sy'n cael ei ddarparu gan Undeb y Myfyrwyr i helpu myfyrwyr Prifysgol Caerdydd i ddod o hyd i waith dros dro

Asiant Gosod Tai

Cardiff Student Letting yw ein hasiantaeth gosod tai . Mae wedi'i lleoli ar Lawr Daear Undeb y Myfyrwyr ym Mhlas-y-Parc . Cardiff Student Letting oedd yr asiantaeth gyntaf yn y DU.
Cardiff Student Letting yw un o'r unig asiantaethau yng Nghaerdydd nad yw'n codi ffi asiantaeth i fyfyrwyr sy'n rhentu drwyddynt

Canolfan Argraffu

Y Ganolfan Argraffu yw'r siop a fydd yn ateb eich holl anghenion argraffu. P'un a oes angen i chi gasglu ambell boster neu daflen i hyrwyddo digwyddiad cymdeithasol, angen llungopïo nodiadau darlith ar ran ffrindiau neu argraffu'r traethawd a gymerodd misoedd i'w ysgrifennu, gall Y Ganolfan Argraffu eich helpu. Mae'r Ganolfan Argraffu hefyd yn cynnig gostyngiadau i fyfyrwyr a chanddynt gerdyn Undeb y Myfyrwyr.

Siop

Mae Siop yr Undeb yn cynnig amrywiaeth eang o nwyddau i fyfyrwyr Prifysgol Caerdydd, o frechdanau i nwyddau angenrheidiol i ddillad Prifysgol Caerdydd a dillad chwaraeon.

Cyngor i Fyfyrwyr

Mae Undeb y Myfyrwyr yn cynnig cyngor am ddim sy’n gyfrinachol, yn ddi-duedd ac yn annibynnol trwy gyfrwng ein Gwasanaeth Cyngor i Fyfyrwyr. Mae’r tîm yn cynnig cyngor, gwybodaeth, eiriolaeth a chynrychiolaeth i holl fyfyrwyr Prifysgol Caerdydd. Mae’r gwasanaeth yn cael ei gyflawni trwy apwyntiadau, galw heibio, ebost a ffôn. Mae’n ymgymryd â gweithgareddau eraill hefyd i ddatblygu ymwybyddiaeth o hawliau a chyfrifoldebau yn ogystal â chefnogi iechyd a lles myfyrwyr. Dysgwch mwy ar dudalen gwe Saesneg yr Undeb: www.cardiffstudents.com/advice.

Bywyd ar y campws

Wyddech chi?

Caerdydd yw un o’r dinasoedd mwyaf fforddiadwy yn y DU. See how far your money goes by using our simple living costs calculator.

Cyfrifwch y costau byw