Skip to content
Skip to navigation menu

English

Undeb y Myfyrwyr

Lleoliadau a chymdeithasu

Ymunwch yn yr hwyl, dawnsiwch drwy'r nos, trefnwch gyfarfod â'ch ffrindiau, cysylltu â'ch rhieni drwy Skype neu mwynhewch gyfle i ymlacio gyda pheint a'r papur dydd Sul.

Neuadd Fawr

Mae'r Neuadd Fawr yn dal 1,600 o bobl ar gyfer cyngherddau a digwyddiadau. Dyma sy'n sicrhau y gall Caerdydd fod yn lleoliad gwych ar gyfer teithiau cenedlaethol.

Biffy Clyro yn chwarae yn y Neuadd Fawr

Clwb nos Solus

Mae digon o le i 2,000 o bobl yng nghlwb nos ansawdd uchel yr Undeb. Mae hefyd yn lleoliad ar gyfer nosweithiau comedi neu ddigwyddiadau ar raddfa lai.

Foam party at Solus

Bar Tafarn

Mae'r Taf, sef yr enw byr am Tafarn, yn dafarn hen ffasiwn yn adeilad Undeb y Myfyrwyr. Dyma'r lleoliad perffaith i gyfarfod â ffrindiau am ginio hamddenol neu noson allan.

Bar Tafarn

Y Lolfa

Agorwyd y Lolfa'n ddiweddar ac mae wedi'i dylunio gyda myfyrwyr rhyngwladol mewn golwg.

Y Lolfa

Bywyd ar y campws

Wyddech chi?

Caerdydd yw un o’r dinasoedd mwyaf fforddiadwy yn y DU. See how far your money goes by using our simple living costs calculator.

Cyfrifwch y costau byw