Skip to content
Skip to navigation menu

English

Undeb y Myfyrwyr

Y Plas

Foam party at Solus 500x280

Mae Y Plas yn fan cyfarfod amlbwrpas ar gyfer dysgu cymdeithasol yn y dydd ac adloniant yn y nos. Gyda balconi mesanîn, bariau newydd, to gwydr ac addurniad trawiadol, mae ailddatblygiad diweddar Undeb y Myfyrwyr wedi ennill clod gan fyfyrwyr.

Os ydych yn ysgrifennu traethawd neu angen llecyn cyfleus i fwyta’ch cinio rhwng darlithoedd, gwnewch eich hunain yn gartrefol yma. Mae socedi trydan yn y bythau i fyny’r grisiau er mwyn i chi fedru defnyddio’ch gliniadur neu wefru’ch ffôn. Gallwch gael tamaid i fwyta neu goffi o’r neuadd fwyd hefyd.

Yn y nos mae’r Plas yn trawsffurfio’n lleoliad adloniant. Mae’n cynnal pob math o ddigwyddiadau o nosweithiau clwb wythnosol, gigs cerddoriaeth fyw, partïon a pherfformiadau cymdeithasau. Mae Undeb Myfyrwyr Caerdydd yn enwog am gynnal digwyddiadau cerddoriaeth fyw wych. Mae perfformwyr adnabyddus fel Jake Bugg, Bastille a London Grammar wedi perfformio yn yr Undeb yn ystod y flwyddyn ddiwethaf. Mae Y Plas wedi cynnal dyfarniadau Undeb y Myfyrwyr, dawnsiau a pherfformiadau yn cynnwys Gŵyl yr Ymylon Caerdydd. I ddysgu mwy ac i logi’r lleoliad, ewch i dudalen gwe Saesneg yr Undeb: cardiffstudents.com/venues.


 [i1]Link to food court page like in English

Bywyd ar y campws

Wyddech chi?

Caerdydd yw un o’r dinasoedd mwyaf fforddiadwy yn y DU. See how far your money goes by using our simple living costs calculator.

Cyfrifwch y costau byw