Skip to content
Skip to navigation menu

English

Undeb y Myfyrwyr

Y Taf

Tafarn Bar 500x280

Mae Y Taf yn dafarn lleol i fyfyfwyr, sy’n darparu diodydd oer a bwyd cynnes bob dydd o’r wythnos. Cymrwch fantais o’r cynigion gwych yn ddyddiol boed yn wydryn o sudd oren a chinio ysgafn neu beint a stecen.

Mae rhywbeth gwahanol yn digwydd bob nos yn Y Taf, yn cynnwys Nosweithiau Cerddoriaeth Fyw ar nosweithiau Llun, noson gwis nos Iau a’r hen ffefryn, cinio dydd Sul swmpus rhwng 12.00-18.00 yn wythnosol.

Mae’r Taf yn defnyddio cynnyrch Cymreig lleol lle’n bosibl ac mae’r mwyafrif o’r fwydlen flasus wedi’i goginio ar y safle. Dewiswch o frecwastau, pizzas cartref, platiau i’w rhannu, tatws pob, prydiau ysgafn, brechdanau a phwdinau. I ddysgu mwy ewch i dudalen gwe Saesneg yr Undeb: www.cardiffstudents.com/venues/.

Bywyd ar y campws

Wyddech chi?

Caerdydd yw un o’r dinasoedd mwyaf fforddiadwy yn y DU. See how far your money goes by using our simple living costs calculator.

Cyfrifwch y costau byw