Skip to content
Skip to navigation menu

English

Undeb y Myfyrwyr

Cyfryngau Myfyrwyr

Student radio 500x280Myfyrwyr yn gweithio i orsaf radio'r Undeb, XPress Radio

Os oes gennych chi ddiddordeb yn y cyfryngau pam na wnewch chi ysgrifennu ar gyfer papur newydd y myfyrwyr, Gair Rhydd, cylchgrawn am fywyd myfyrwyr, Quench, neu roi cynnig ar weithio ar orsafoedd radio a theledu'r myfyrwyr, Xpress Radio a CUTV.

Cynhyrchir y papur newydd sy'n rhad ac am ddim bob dydd Llun yn ystod y tymor, ac mae atodiad Quench ynddo bob pythefnos, ac mae'n cynnwys adroddiadau am y newyddion, llyfrau, bandiau, y sinema a gwybodaeth ac adloniant. Mae'r orsaf radio yn rhoi profiadau gwerthfawr i fyfyrwyr ym maes cyflwyno, cynhyrchu, dylunio, digwyddiadau, gwerthu a newyddion.

Gair Rhydd 108x136

gair rhydd

Sefydlwyd yn 1972, gair rhydd yw papur newyddion myfyrwyr Caerdydd sy'n rhad ac am ddim. Caiff ei ysgrifennu ar gyfer myfyrwyr, gan fyfyrwyr, ac mae'n ymdrin â'r newyddion, chwaraeon, barn a gwleidyddiaeth ledled campws Caerdydd.

Quench 108x168

Quench

Cylchgrawn am fywyd myfyrwyr sy'n cael ei gyhoeddi bob pythefnos, sy'n cynnwys popeth sy'n amrywio o ffilm a cherddoriaeth i ffasiwn a harddwch.

Xpress Radio 108x108

Xpress Radio

Mae Xpress yn orsaf radio i fyfyrwyr sydd wedi ennill sawl gwobr ac sy'n darlledu yn ystod amser y tymor. O gerddoriaeth newydd o Gaerdydd hyd at y trafodaethau diweddaraf ar chwaraeon, Xpress yw llais Myfyrwyr Caerdydd.

CUTV 108x108

Teledu Undeb Caerdydd

Teledu Undeb Caerdydd yw'r aelod diweddaraf o gyfryngau myfyrwyr Caerdydd, ond mae wedi sefydlu'i hunain gyda chynnwys gwych p'un ai'r gêm rygbi flynyddol Varsity sy'n cael y sylw, neu fideos croesawu myfyrwyr yn ystod wythnos y glas.

Bywyd ar y campws

Wyddech chi?

Caerdydd yw un o’r dinasoedd mwyaf fforddiadwy yn y DU. See how far your money goes by using our simple living costs calculator.

Cyfrifwch y costau byw