Skip to content
Skip to navigation menu

English

Undeb y Myfyrwyr

Gwirfoddoli

Student volunteering fun run 500x280

Mae Gwirfoddoli Myfyrwyr Caerdydd yn un o'r sefydliadau gwirfoddoli mwyaf o ran maint a llwyddiant i fyfyrwyr yn y DU. Mae gennym tua 1,000 o wirfoddolwyr yn gweithio ar fwy na 30 o brosiectau gyda phobl o dan anfantais a phobl agored i niwed.

Mae prosiectau'n cynnwys gweithio gyda phlant a phobl ifanc ag anabledd, gweithio mewn canolfan i bobl ddigartref, helpu pobl a chanddynt broblemau iechyd meddwl, a gweithio gydag oedolion a chanddynt anabledd dysgu mewn gardd gymunedol.

Faint o amser y bydd angen i mi ei roi?

Gallwch ddewis gwirfoddoli am gyn lleied neu am gymaint o oriau â phosibl. Mae gan brosiectau ymrwymiad un diwrnod, wythnosol a misol felly mae’n siŵr y bydd lleoliad i'ch ateb chi.

Cwrdd â phobl a gwella eich CV

Byddwch chi'n cyfarfod â llawer o bobl newydd drwy ddigwyddiadau cymdeithasol Gwirfoddoli Myfyrwyr Caerdydd, a byddwch yn dysgu sgiliau gwerthfawr a fydd yn gwella’ch cyfle i gael swydd neu wneud astudiaeth ôl-raddedig.

Dyfarniadau

Mae Gwirfoddoli Myfyrwyr Caerdydd wedi ennill dyfarniad 'Buddsoddi mewn Gwirfoddolwyr'. Prifysgol Caerdydd oedd y sefydliad addysg uwch cyntaf yn y DU i dderbyn y dyfarniad hwn.

Sut galla i ymuno?

Ewch i gyfarfod â Gwirfoddoli Myfyrwyr Caerdydd yn ystod Pythefnos y Glas.

Bywyd ar y campws

Wyddech chi?

Caerdydd yw un o’r dinasoedd mwyaf fforddiadwy yn y DU. See how far your money goes by using our simple living costs calculator.

Cyfrifwch y costau byw