Skip to content
Skip to navigation menu

English

Undeb y Myfyrwyr

Ble i fwyta

CF10 cafe 500x280

Gyda phedair canolfan fwyd yn ogystal â siop ddibynadwy yr Undeb, mae digonedd o ddewis o fwyd.

Caffi CF10

  • Llun - Gwener: 9am - 3pm

Dewch i CF10 am y brecwast gorau erioed (heb sôn am y Frechdan Pen Mawr enwog). Mae hefyd ar gael i'w logi ar gyfer partïon preifat.

Y Gegin

  • Ar agor drwy'r dydd

Mae'r Gegin yn cynnig dewis amgen gwych i fwyd siop os oes awydd rhywbeth wedi'i goginio'n ffres arnoch yn ystod y dydd. Mae gostyngiadau gwych ar gael a dewis da o fwyd poeth ac oer. Y Gegin yw'r lle perffaith i gael egwyl haeddiannol.

Bar Tafarn

  • Ar agor bob dydd o 11am tan ganol nos

Mae'r Taf yn cynnig bwyd gwych am brisi fforddiadwy, sy'n ddelfrydol pan fyddwch chi am dretio eich hunan.

Tecawê Magic Wrap

  • Llun - Gwener: 10:30am - 5:30pm; Sadwrn: 11:30am - 3pm

Mae tecawê hoff ddiwylliant Caerdydd yn dod i Undeb y Myfyrwyr. Magic Wrap yw bara dilefain Mediteranaidd a hwmws neu iogwrt mint ar y gwaelod, yna eich dewis chi o lenwad salad; letys, moron, winwns coch, puprynnau melys a chaws ac yn olaf eich prif lenwad fel cyw iâr wedi'i farinadu, cig eidion wedi'i rostio neu falafel yn ogystal ag unrhyw beth ychwanegol.

Siop yr Undeb

  • Llun - Gwener: 8.30am - 5:30pm; Sadwrn: canol dydd - 4pm

Ac os nad oes un o'r rhain yn tynnu dŵr o'ch dannedd, ewch i gasglu brechdan neu fyrbryd o Siop yr Undeb.

Bywyd ar y campws

Wyddech chi?

Caerdydd yw un o’r dinasoedd mwyaf fforddiadwy yn y DU. See how far your money goes by using our simple living costs calculator.

Cyfrifwch y costau byw