Skip to content
Skip to navigation menu

English

Undeb y Myfyrwyr

Ble i fwyta

CF10 cafe 500x280

Gyda phedair canolfan fwyd yn ogystal â siop ddibynadwy yr Undeb, mae digonedd o ddewis o fwyd.

Y Neuadd Fwyd

O saladau iachus i fyrgyr a sglodion, agorodd y neuadd fwyd ym Medi 2014 ac mae’n gyfleus iawn i chi alw mewn am damaid ar eich ffordd i’ch darlithoedd. Wedi’i lleoli ar yr ail lawr gyda digonedd o seddi, wifi rhad ac am ddim a socedi i’ch gliniadur, gallwch sgwrsio, astudio, bwyta ac yfed yma. Dysgwch mwy ar dudalen gwe Saesneg yr Undeb: www.cardiffstudents.com/venues.

Y Pantri

Mae’r Pantri yn darparu pastai, rholiau selsig, bwyd wedi pobi a diodydd cynnes. Wedi’i leoli yn ardal y dderbynfa ar ail lawr Undeb y Myfyrwyr, cewch fwyd cysurlon yma.

Y Taf

Mae tafarn Y Taf yn defnyddio cynnyrch lleol Cymreig lle’n bosibl ac mae’r mwyafrif o’r fwydlen flasus wedi’i goginio ar y safle. Dewiswch o frecwastau, pizzas cartref, platiau i’w rhannu, tatws pob, prydiau ysgafn, brechdanau a phwdinau. I ddysgu mwy ewch i dudalen gwe Saesneg yr Undeb: www.cardiffstudents.com/venues.

Magic Wrap

Mae Magic Wrap yn cyfuno bara gwastad Mediteranaidd â hwmws neu iogwrt mint ar y gwaelod, yna eich dewis chi o lenwad salad; letys, moron, winwns coch, puprynnau melys a chaws. Yna dewiswch eich prif lenwad fel cyw iâr wedi'i farinadu, cig eidion wedi'i rostio neu falafel yn ogystal ag unrhyw beth ychwanegol.

WH Smith

Mae Siop WH Smith yn yr Undeb yn cynnig detholiad da o gynnyrch yn cynnwys bwyd a diod. Ar agor o ddydd Llun i ddydd Gwener ar lawr cyntaf adeilad Undeb y Myfyrwyr.

Bywyd ar y campws

Wyddech chi?

Caerdydd yw un o’r dinasoedd mwyaf fforddiadwy yn y DU. See how far your money goes by using our simple living costs calculator.

Cyfrifwch y costau byw