Skip to content
Skip to navigation menu

English

Gwneud cais fel myfyriwr ôl-raddedig

Rydym yn ceisio derbyn myfyrwyr y mae’n bosibl dangos eu potensial i elwa ar ein dysgu ac addysgu a arweinir gan ymchwil drwy ystod o gymwysterau a chyflawniadau.

Gwnewch gais yn awr

Barod i wneud cais? Dechreuwch ar y broses yma.

Gwnewch gais yn awrDarllenwch y canllawLlwythwch y ffurflenni i lawr

Postgraduate at computer

Sut i wneud cais

Dilynwch ein canllaw cam wrth gam i’r broses gwneud cais am gwrs ôl-raddedig.

Meini prawf derbyn

Bydd angen ichi ddangos eich bod wedi bodloni, neu y byddwch yn bodloni, y meini prawf gofynnol ar gyfer eich rhaglen astudiaeth.

Postgraduate at digital microscope

Ysgrifennu cynnig ymchwil

Sicrhewch y caiff eich cynnig ymchwil ei gymeradwyo drwy ddarllen ein canllaw.

Ôl-raddedigion