Skip to content
Skip to navigation menu

English

Gwneud cais fel myfyriwr ôl-raddedig

Adborth i ymgeiswyr aflwyddiannus

Rydym wedi ymrwymo i ddarparu cyfle i ymgeiswyr aflwyddiannus dderbyn adborth priodol ar eu ceisiadau.

Gall ymgeiswyr ond derbyn adborth am y penderfyniad dethol cyntaf a anfonir atynt gan y Brifysgol.

Mae’n rhaid i geisiadau am adborth:

  • gael eu cyflwyno gan yr ymgeisydd i’r Gofrestrfa mewn ysgrifen. Mae deddfwriaeth diogelu data’n golygu nad yw’r Brifysgol yn gallu ymateb i geisiadau am adborth a gyflwynir gan drydydd partïon.
  • cael eu cyflwyno o fewn 28 diwrnod i dderbyn penderfyniad y Brifysgol, boed wedi’i gyfleu i chi gan UCAS neu gan y Brifysgol yn uniongyrchol.
  • darparu cyfeirnod eu cais, eu henw llawn a'r rhaglen astudio y gwnaed cais amdani yn eich cais ysgrifenedig.

Byddwn yn darparu adborth am y cais mewn un ymateb ysgrifenedig. Mae’n ddrwg gennym nad ydym yn gallu cychwyn ar drafodaeth gydag ymgeiswyr wrth ddarparu adborth, oherwydd y nifer fawr o geisiadau a dderbyniwn bob blwyddyn.

Dylid cyfeirio ceisiadau am adborth at ein Tîm Derbyniadau. Gweler y manylion cyswllt yn y blwch cysylltu â ni ar ochr dde y dudalen hon.

Cysylltwch â ni

Y Swyddfa Derbyniadau
Y Gofrestrfa
Prifysgol Caerdydd
Blwch Swyddfa’r Post 927
CF24 0DE
E-bost: Admissions@caerdydd.ac.uk

Ôl-raddedigion