Skip to content
Skip to navigation menu

English

Gwneud cais fel myfyriwr ôl-raddedig

Ffurflenni cais

Rydym yn eich cynghori’n daer i ddefnyddio ein gwasanaeth gwneud cais ar-lein (SIMS), ond os na allwch chi wneud hyn, gallwch chi gyflwyno eich cais drwy'r post.

Ffurflen Adrodd i Ganolwyr

Dylech chi a’ch canolwyr lenwi ein Ffurflen Adrodd i Ganolwyr. Darperir arweiniad llawn ar y ffurflen ar sut i’w llenwi.

Llwythwch Ffurflen Adrodd i Ganolwyr i lawr

Llwythwch ein Pecyn Cais drwy'r post i lawr

Mae'n gyflym ac yn hawdd gwneud cais gan ddefnyddio ein gwasanaeth gwneud cais ar-lein, ond os na allwch chi wneud hyn, gallwch gyflwyno eich cais drwy'r post.

Mae'r pecyn yn cynnwys:

  • Ffurflen gais ar gyfer Astudiaethau Ôl-raddedig a Monitro Cyfle Cyfartal
  • Nodiadau canllaw
  • Ffurflen Adrodd i Ganolwyr

Llwythwch ffeil ZIP i lawr

Mae'n rhaid i ffurflenni cais ar gyfer mynediad i Astudiaeth Ôl-raddedig a lwythwyd i lawr gael eu cwblhau a'u postio i Swyddfa Derbyn ganolog y Brifysgol, yn y lle cyntaf:

Y Swyddfa Derbyniadau
Y Gofrestrfa
Prifysgol Caerdydd
Blwch Swyddfa'r Post 927
CF24 0DE

Ôl-raddedigion