Skip to content
Skip to navigation menu

English

Gwneud cais fel myfyriwr ôl-raddedig

Ysgrifennu cynnig ymchwil

Mae'r rhan fwyaf o raddau ymchwil yn ei wneud yn ofynnol i chi gyflwyno cynnig ymchwil gyda'ch cais.

Os ydych yn gwneud cais ar gyfer prosiect ymchwil penodol a gafodd ei hysbysebu, mae’n ofynnol i chi gynnwys teitl a disgrifiad y prosiect yn lle cynnig.

Edrychwch ar gofnod y rhaglen ar y Canfyddydd Cyrsiau neu ar yr hysbyseb i weld a oes angen i chi ddarparu cynnig ymchwil.

Mae cynnig ymchwil yn ffurfio rhan hanfodol o’ch cais am radd ymchwil a dylid ei ddatblygu gyda'ch goruchwyliwr arfaethedig. Mae hyn er mwyn sicrhau eich bod gennych brosiect mewn golwg a bod gan yr Ysgol berthnasol yr arbenigedd angenrheidiol i ddarparu digon o oruchwyliaeth.

Pa mor hir y bydd yn rhaid i’r cynnig fod?

Mae hyd a strwythur y cynnig yn dibynnu ar yr Ysgol a’r radd ymchwil rydych yn gwneud cais amdani.

Strwythur arfaethedig

Argymhellir bod y cynnig arfaethedig yn cael ei strwythuro fel ei fod yn cynnwys y canlynol, os ydynt yn berthnasol i'ch ymchwil arfaethedig:

  • teitl bwriedig ar gyfer y prosiect ymchwil arfaethedig
  • nodau ac amcanion yr ymchwil
  • rhestr o gwestiynau y bydd yr ymchwil yn rhoi sylw iddynt
  • llyfryddiaeth ddangosol a chrynodeb o’r ymchwil a wnaed eisoes yn y maes hwn
  • amlinelliad o fethodoleg/cynllun arfaethedig, gan gynnwys gwybodaeth am sampl yr ymchwil a dulliau casglu data.

Beth arall y mae angen ei gynnwys?

Ar frig eich cynnig, sicrhewch eich bod yn ysgrifennu’n glir:

  • eich enw
  • eich rhif cais
  • yr Ysgol academaidd yr ydych yn gwneud cais iddi
  • eich gradd ymchwil arfaethedig

Gallwch ei lwytho i fyny wedyn fel dogfen ategol i’ch cais drwy ddefnyddio'r Gwasanaeth Gwneud Cais Ar-lein.

Ôl-raddedigion