Skip to content
Skip to navigation menu

English

Ôl-raddedigion

Gwybodaeth gyswllt

Os bydd gennych unrhyw gwestiynau am astudiaethau i ôl-raddedigion ym Mhrifysgol Caerdydd, cysylltwch â ni drwy ddefnyddio un o'r opsiynau canlynol:

Myfyrwyr yr UE a'r DU

Swyddfa Recriwtio Ôl-raddedigion

E-bost: postgradenquiries@caerdydd.ac.uk
Ffôn: +44 (0)29 208 70084
Ffacs: +44 (0)29 208 70085

Cyfeiriad:
Is-adran Recriwtio Myfyrwyr a’r We
Prifysgol Caerdydd
Deri House, 2-4 Park Grove
Caerdydd
CF10 3BN

Gwybodaeth ychwanegol

Gwybodaeth a chyngor i ddarpar ôl-raddedigion yn y DU a'r UE.

Gwledydd yr UE:
Yr Almaen, Awstria, Bwlgaria, Cyprus, Denmarc, y DU, Yr Eidal, Estonia, Y Ffindir, Ffrainc, Groeg, Gwlad Belg, Gwlad Pwyl, Gweriniaeth Iwerddon, Hwngari, Yr Iseldiroedd, Latfia, Lithiwania, Lwcsembwrg, Malta, Portiwgal, Rwmania, Slofacia, Slofenia, Sbaen, Sweden, Y Weriniaeth Tsiec.

Myfyrwyr tramor nad ydynt yn perthyn i'r UE

Is-adran Datblygu Rhyngwladol

E-bost:  international@caerdydd.ac.uk
Ffôn: +44 (0)2920 874432
Ffacs: +44 (0)2920 874622

Cyfeiriad:
Is-adran Gyfathrebu a Chysylltiadau Rhyngwladol
Prifysgol Caerdydd
Deri House, 2-4 Park Grove
Caerdydd
CF10 3BN

Ymholiadau am y wefan

Os oes gennych unrhyw gwestiynau neu ymholiadau am ein gwefan ar gyfer darpar ôl-raddedigion, mae croeso i chi gysylltu â ni yn postgradmarketing@cardiff.ac.uk.

Rhifau ffôn defnyddiol eraill:

  • Switsfwrdd Prifysgol Caerdydd: +44 (0)29 2087 4000
  • Derbyniadau Ôl-raddedigion: +44 (0)29 2087 9999
  • Swyddfa Ffioedd: +44 (0)29 2087 4399
  • Swyddfa Preswylfeydd: +44 (0)29 2087 4849
  • Recriwtio Ôl-raddedigion: +44 (0)29 2087 4839
  • Undeb y Myfyrwyr: +44 (0)29 2078 1400
  • Canolfan y Graddedigion: +44 (0)29 2087 0046

Gallwch ddod o hyd i wybodaeth bellach am sut i gysylltu â Phrifysgol Caerdydd ar y dudalen 'Cysylltwch â ni'.

.

Ôl-raddedigion