Skip to content
Skip to navigation menu

English

Ffioedd ac ariannu

Ffioedd

I gael gwybodaeth fanwl am ffioedd ewch i dudalennau ein Hadran Gyllid neu edrychwch ar ffioedd cyrsiau unigol ar ein Canfyddydd Cyrsiau.

Cadarnhad o’ch ffioedd

Mae’n well gwirio cost eich cwrs gyda’r Ysgol Academaidd. Os cynigir lle i chi, caiff y ffioedd eu cadarnhau yn eich pecyn cofrestru.

Ffioedd rhan amser

Oni nodir yn wahanol, mae ffioedd rhan amser ar gyfer un flwyddyn o astudio.

Statws ffioedd ar gyfer myfyrwyr rhyngwladol

Penderfynir ar statws ffioedd yn ystod y broses gwneud cais, felly ni allwn gadarnhau’r rhain o flaen llaw neu’ch cynghori ar benderfyniadau statws ffioedd.

Os ydych yn ansicr o’ch statws o ran ffioedd, gofynnwch i Gyngor yr UD ar gyfer Materion Myfyrwyr Rhyngwladol (UKCISA) i gael rhagor o wybodaeth.

Ôl-raddedigion