Skip to content
Skip to navigation menu

English

Ffioedd ac ariannu

Mae’n debygol y bydd sicrhau cyllid yn ystyriaeth bwysig i chi fel myfyriwr ôl-raddedig. Mae ychydig o opsiynau ar gael gan gynnwys y rhai a gynigir gennym ni a chan sefydliadau allanol.

Ffioedd

I gael gwybodaeth fanwl am ffioedd edrychwch ar dudalennau ein Hadran Gyllid neu edrychwch ar ffioedd cyrsiau unigol ar y Canfyddydd Cyrsiau.

Opsiynau cyllido

Dysgwch am yr ystod o opsiynau cyllido sydd ar gael i'n myfyrwyr ôl-raddedig.

Ariannu

Barn myfyrwyr

Mae rhai o’n myfyrwyr ôl-raddedig presennol yn rhoi eu barn ar ffioedd, cyllid a pha mor fforddiadwy yw byw yng Nghaerdydd.

Student interview

Cyfrifiannell costau byw

Caerdydd yw un o’r dinasoedd mwyaf fforddiadwy yn y DU. i weld pa mor bell y mae eich arian yn mynd drwy ddefnyddio'n cyfrifiannell costau byw syml.

Calculator
AHRC and ESRC logos

Mae Caerdydd yn dyfarnu grantiau bloc gan Gyngor Ymchwil y Celfyddydau a’r Dyniaethau (AHRC) a’r Cyngor Ymchwil Economaidd a Chymdeithasol (ESRC)

Chwiliad cyllid ac ysgoloriaeth

Chwiliwch gyfleoedd cyllido Prifysgol Caerdydd yn ôl Ysgol academaidd, pwnc neu lefel astudiaeth.

Chwiliwch gyfleoedd cyllido Prifysgol Caerdydd yn ôl Ysgol academaidd neu pwnc.


Y cyfleoedd cyllido diweddaraf

Gwelwch bob cyfle cyllido

Ôl-raddedigion