Skip to content
Skip to navigation menu

English

Ffioedd ac ariannu

Opsiynau cyllido

Mae cyllid ar gyfer eich gradd ôl-raddedig ar gael oddi wrth amrywiaeth o ffynonellau.

Cyllid y Cyngor Ymchwil

Mae'r Cynghorau Ymchwil yn darparu cyllid y llywodraeth ar gyfer astudiaeth ôl-raddedig ac maent yn ffynhonnell fawr o gyllid ar gyfer myfyrwyr ôl-raddedig Caerdydd. Mae pob Cyngor Cyllido'n cefnogi maes astudiaeth gwahanol ac mae'n bosibl y bydd ganddynt weithdrefnau gwahanol ar gyfer gwneud cais a dyfarnu.

Ni yw partner arweiniol Canolfan Hyfforddi Ddoethurol y Cyngor Ymchwil Economaidd a Chymdeithasol (ESRC), sy’n dal grantiau bloc oddi wrth y Cynghorau Ymchwil canlynol:

Elusennau, ymddiriedolaethau a sefydliadau allanol eraill

Mae ein Doethuriaeth bedair blynedd mewn Niwrowyddoniaeth Integreiddiol yn cael ei chefnogi gan Wellcome Trust, darparwr mwyaf y DU o gyllid anllywodraethol ar gyfer ymchwil gwyddonol.

Yn ogystal, mae llu o sefydliadau sy’n gynnig ffynonellau eraill o gyllid ar gyfer cyrsiau ôl-raddedig. Mae’n debygol na fydd y cyrsiau hyn yn talu’r costau llawn ond maent yn cynnig helpu tuag at gyfanswm y costau.

Cyflogaeth ran amser

Mae llawer o ôl-raddedigion yn cael swyddi cyflogedig tra eu bod yn dilyn eu hastudiaethau.

Benthyciadau proffesiynol a datblygu gyrfa

Mae Benthyciad Proffesiynol a Datblygu Gyrfa’n fenthyciad banc ad-dalu gohiriedig rhwng £300 a £10,000 ar gael ar gyfer gradd Feistr neu gymwysterau proffesiynol. Fel arfer bydd banciau’n cymryd rhwng chwech a 12 wythnos i brosesu’ch cais felly gwnewch gais ymhell o flaen llaw.

Cyllid ar gyfer astudio ac ymchwil dramor

Mae ystod o sefydliadau yn darparu cyllid i hyrwyddo cyfnewid diwylliannol a symudedd rhyngwladol mewn ymchwil ac addysg. Yn gyffredinol mae'r cyfleoedd cyllido hyn ar gyfer myfyrwyr doethurol sydd am wneud rhan o'u hastudiaethau neu'u hymchwil dramor.

Ôl-raddedigion