Skip to content
Skip to navigation menu

English

Ffioedd ac ariannu

Cyllid ar gyfer astudio neu ymchwil dramor

Mae cyfres o sefydliadau yn darparu cyllid i hyrwyddo cyfnewid diwylliannol a symudedd rhyngwladol mewn ymchwil ac addysg. Yn gyffredinol mae’r cyfleoedd cyllido hyn ar agor i fyfyrwyr doethurol sydd am wneud rhan o’u hastudiaethau neu ymchwil dramor.

Cyfleoedd i fyfyrwyr y DU a’r UE

Dyma restr ddethol o gyfleoedd cyllido ar gyfer myfyrwyr y DU a’r UE:

Ôl-raddedigion