Skip to content
Skip to navigation menu

English

Ffioedd ac ariannu

Sefydliadau eraill

Mae llawer o sefydliadau’n cynnig cyllid ar gyfer cyrsiau ôl-raddedig er ei bod yn annhebygol y byddant yn talu’r costau i gyd.

Mae derbyn cyllid oddi wrth amrywiaeth o ffynonellau’n edrych yn dda ar eich CV – yn enwedig mewn gyrfaoedd academaidd.

Faint mae'n debygol o fod?

Gall amrywio o ychydig o gannoedd o bunnoedd i sawl mil. Cofiwch, yn aml cyllid rhannol ydyw, felly mae’n bosibl y bydd angen i chi wneud cais i fwy nag un ffynhonnell. Mewn gwirionedd, pan fyddwch yn ennill cyllid mae sefydliadau eraill yn fwy tebygol o edrych arnoch fel buddsoddiad credadwy ac felly mae’n bosibl y byddant yn cynnig cefnogaeth.

Pwy sy’n gymwys?

Fel arfer dyfernir cyllid ar sail caledi economaidd, rhagoriaeth academaidd neu ar sail y ddau.

Yn aml mae gofynion cymhwysedd eraill sy'n seiliedig ar y pwnc a astudir a lleoliad preswylio.

Sut rwy’n gwneud cais?

Ôl-raddedigion