Skip to content
Skip to navigation menu

English

Ffioedd ac ariannu

Cyflogaeth ran amser

Mae llawer o ôl-raddedigion yn cael swyddi rhan amser tra eu bod yn astudio. Wrth gwrs, mae'n hanfodol eich bod yn cydbwyso'r gofynion ar eich amser er mwyn cael y mwyaf o'ch profiad fel myfyriwr ôl-raddedig.

Siop swyddi Unistaff

Mae Siop Swyddi Unistaff yn wasanaeth a redir gan Undeb y Myfyrwyr sy’n cynnig cyflogaeth dros dro a hyblyg gyda’r Brifysgol a chwmnïau lleol.

Myfyrwyr Rhyngwladol

Nid oes gofyn i fyfyrwyr o’r tu allan i Ardal Economaidd Ewrop (EEA) bellach gael caniatâd i weithio* ond maent yn gyfyngedig i 20 awr yr wythnos yn ystod y tymor ar y mwyaf. Yn ystod y gwyliau, mae myfyrwyr a addysgir yn cael gweithio nifer diderfyn o oriau – fodd bynnag, caniateir i fyfyrwyr ymchwil wneud chwe wythnos o gyflogaeth lawn  amser y flwyddyn yn unig.

"Rwy’n fyfyrwyr sy’n cyllido’i hunan ac wedi cofrestru gyda Siop Swyddi’r Brifysgol, sy’n anfon y newyddion diweddaraf am gyfleoedd swyddi rhan amser imi.
Argymhellwn y dylai ôl-raddedigion (yn enwedig myfyrwyr rhyngwladol) gysylltu â’r Brifysgol i gael gwybodaeth am y nifer fawr o gyfleodd cyllido sydd ar gael yma"

Devika Jeet, MA Newyddiaduriaeth Ryngwladol

Devika Jeet, MA International Journalism

"Fel myfyriwr sy’n cyllido’i hunan rwyf wedi bod yn ddigon ffodus i ddod o hyd i waith rhan amser drwy Siop Swyddi’r Brifysgol i gynnal fy astudiaethau. Rwyf hefyd yn gweithio fel tiwtor seminarau israddedigion. Rwy’n gweld gwaith o’r fath yn werthfawr a byddwn yn ei argymell i unrhyw un. Mae addysgu’n hynod o anodd ar y dechrau ond yn fuan iawn rydych yn dod yn gyfforddus – ac mae helpu myfyrwyr yn rhoi pleser mawr."

Phil Roberts, Doethuriaeth Athroniaeth

Phil Roberts

Ôl-raddedigion