Skip to content
Skip to navigation menu

English

Ffioedd ac ariannu

Ysgoloriaeth AHRC

Wrth ddyfarnu Partneriaeth Grant Bloc i Brifysgol Caerdydd nododd AHRC fod Caerdydd yn dangos ‘cryfder neilltuol yn ei strategaeth a gweledigaeth’, a chydnabu bod y Brifysgol yn darparu ‘hyfforddiant a goruchwyliaeth ragorol’ i fyfyrwyr.

Caiff gwybodaeth ar ysgoloriaethau AHRC sydd ar gael ar gyfer mynediad 2013 ei chyhoeddi yma. Yn y cyfamser, dilynwch ni ar Twitter neu Facebook os ydych am gael y newyddion diweddaraf am y cyfle cyllido hwn a chyfleoedd eraill ym Mhrifysgol Caerdydd.

Roedd y cynlluniau a meysydd pwnc canlynol ar gael ar gyfer y dyddiad dechrau ym mis Hydref 2012:

Doethurol

  • Archaeoleg
  • Astudiaethau Celtaidd
  • Iaith a Llenyddiaeth Saesneg
  • Hanes
  • Hanes Celf, Pensaernïaeth a Dylunio
  • Athroniaeth
  • Astudiaethau Crefyddol

Cliciwch yma i gael rhagor o wybodaeth am gyllid AHRC a Phartneriaethau Grantiau Bloc.

AHRC logo 100x106

AHRC DTP

Information day: 24th Nov 2014

Register by: 14th Nov 2014 (11.59pm)

For more information, please see the official South, West and Wales Doctoral Training Partnership website.

Ôl-raddedigion