Skip to content
Skip to navigation menu

English

Ffioedd ac ariannu

Ysgoloriaethau Doethurol AHRC – Deunyddiau Gwneud Cais

Mae'r dudalen hon yn cynnwys y ffurflenni sydd eu hangen i ymgeiswyr wneud cais am Ysgoloriaeth Ddoethurol AHRC. Caiff yr holl ddogfennau eu darparu yn Gymraeg a Saesneg - mae’n bosibl cyflwyno ceisiadau yn y naill iaith neu’r llall.

Darperir cyfarwyddiadau llawn ar lenwi’ch cais yn y Nodiadau Canllaw. Llwythwch y rhain i lawr a sicrhewch eich bod yn darllen y cyfarwyddiadau’n llawn cyn i chi ddechrau gweithio ar eich cais.

AHRC logo 100x106

Cysylltwch â ni

I gael gwybodaeth bellach cysylltwch â AHRCQueries@caerdydd.ac.uk

Ôl-raddedigion