Skip to content
Skip to navigation menu

English

Ffioedd ac ariannu

Ysgoloriaethau ESRC

Prifysgol Caerdydd yw'r partner arweiniol yng www.walesdtc.ac.uk/cymraeg>Nghanolfan Hyfforddi Ddoethurol y Cyngor Ymchwil Economaidd a Chymdeithasol (ESRC). Mae canolfan hyfforddi ESRC, Canolfan Hyfforddi Ddoethurol Cymru yn dyfarnu nifer o ysgoloriaethau ymchwil i gefnogi ymchwil a hyfforddiant doethurol.

Mae gan bob Canolfan Hyfforddi Ddoethurol lwybrau achrededig, y dyfernir ysgoloriaethau 4 neu 3 blynedd arnynt. Llwybrau Prifysgol Caerdydd yw:

Emilie Crossley

"Rwyf wedi bod yn ffodus wrth sicrhau cyllid ESRC (Cyngor Economaidd ac Ymchwil Cymdeithasol) ar gyfer fy ngradd Meistr a'm hastudiaethau Doethuriaeth wedyn, a ganiataodd imi fyw'n gyfforddus iawn ac i ganolbwyntio ar astudio yn hytrach na phoeni am fy sefyllfa ariannol. Roedd fy ysgol gartref yn gefnogol iawn drwy gydol y broses o wneud cais am gyllid, gan gynnwys sesiynau gwybodaeth a gweithdai i ddelio â'r gwaith papur."

Émilie Crossley
Astudiaethau Seicogymdeithasol PhD

ESRC logo 127x106

Sut i wneud cais

I gael gwybodaeth bellach cysylltwch â WalesDTC@caerdydd.ac.uk

Keep up to date

Sign up to our email newsletter or follow us on our Facebook and Twitter to keep up to date with available funding.

Ôl-raddedigion