Skip to content
Skip to navigation menu

English

Ffioedd ac ariannu

Ysgoloriaethau Ymchwil y Llywydd

Presidents Scholars 500x280

Mae Ysgoloriaethau Ymchwil y Llywydd yn ddyfarniadau blaengar gan Brifysgol Caerdydd a sefydlwyd er mwyn dathlu urddo’r Athro Syr Martin Evans (Gwobr Nobel ar gyfer Meddyginiaeth 2007) fel Llywydd Caerdydd.

Fel Ysgolhaig byddwch yn elwa ar gymuned ymchwil gref, hyfforddiant a chefnogaeth o’r safon uchaf ar yr un pryd â gweithio ochr yn ochr ag ysgolheigion sydd gyda’r gorau yn y byd. Cynllunnir yr Ysgoloriaethau i ddarparu paratoad rhagorol i chi ar gyfer eich gyrfa academaidd neu broffesiynol yn y dyfodol.

Meysydd ysgoloriaeth

Sefydlwyd ysgoloriaethau yn y meysydd canlynol:

Cyflwyniad

Learn about some of the incredible students studying at Cardiff University under our President's Research Scholarship scheme.Am fwy o wybodaeth

Ewch i wefan Ysgoloriaeth y Llywydd.

President's Scholar Anwen Cope

"Gallaf gynnal fy ymchwil mewn amgylchedd cefnogol gyda goruchwylwyr rhyngddisgyblaethol sydd wir yn gallu fy helpu i gyrraedd fy nodau."

Anwen Cope
Ysgolhaig Ymchwil y Llywydd
Imiwnoleg a Heintiau

Ôl-raddedigion