Skip to content
Skip to navigation menu

English

Ffioedd ac ariannu

Barn myfyrwyr

Mae rhai o’n myfyrwyr yn rhoi eu barn nhw ar gyllid.

"Study the Alternative Guide to Postgraduate Funding and don’t disregard partial funding, it may be easier to get and will still be a big help"

Dorottya Cserzo, part-time PhD Language and Communication

PGR Dorottya Cserzo

"The Alternative Guide to Postgraduate Funding was invaluable. It is packed full of advice, with examples of personal statements and financial statements which are required by most Trusts. I would not have been so successful in gaining funding if I had not used this guide."

Lauren, part-time MSc student, School of Maths

Laure

"Rwy’n fyfyrwyr sy’n cyllido’i hunan ac wedi cofrestru gyda Siop Swyddi’r Brifysgol, sy’n anfon y newyddion diweddaraf am gyfleoedd swyddi rhan amser imi.
Argymhellwn y dylai ôl-raddedigion (yn enwedig myfyrwyr rhyngwladol) gysylltu â’r Brifysgol i gael gwybodaeth am y nifer fawr o gyfleodd cyllido sydd ar gael yma"

Devika Jeet, MA Newyddiaduriaeth Ryngwladol

Devika Jeet, MA International Journalism
Emilie Crossley

"I have been fortunate in having secured ESRC (Economic and Social Research Council) funding for my Masters and subsequent PhD studies, which has allowed me to live very comfortably and to focus on studying rather than worrying about finances. My home school was very supportive throughout the funding application process, holding information sessions and workshops to deal with the paperwork."

Émilie Crossley, PhD Psychosocial Studies

"I have been lucky enough to secure funding for both my MA and PhD from the Arts and Humanities Research Council. I found that both my department and the University were encouraging yet honest and very helpful throughout both application processes. Do not be disheartened by the potential competition and difficulties, there are many routes through which you can acquire funding and in most instances you can apply again during the course of your studies."

Julia Best, PhD Avian Osteoarchaeology

Julia Best

"Fel myfyriwr sy’n cyllido’i hunan rwyf wedi bod yn ddigon ffodus i ddod o hyd i waith rhan amser drwy Siop Swyddi’r Brifysgol i gynnal fy astudiaethau. Rwyf hefyd yn gweithio fel tiwtor seminarau israddedigion. Rwy’n gweld gwaith o’r fath yn werthfawr a byddwn yn ei argymell i unrhyw un. Mae addysgu’n hynod o anodd ar y dechrau ond yn fuan iawn rydych yn dod yn gyfforddus – ac mae helpu myfyrwyr yn rhoi pleser mawr."

Phil Roberts, Doethuriaeth Athroniaeth

Phil Roberts

Ôl-raddedigion