Skip to content
Skip to navigation menu

English

Ffair Wybodaeth i Ôl-raddedigion

Bydd ein Diwrnod Agored i Ôl-raddedigion yn gyfle delfrydol i chi ddarganfod mwy am astudio ôl-raddedig yng Nghaerdydd yn ogystal â phrofi'r amgylchoedd mawreddog, yr awyrgylch cynnes a chyfeillgar a gwefr heintus y ddinas.

Ffair Wybodaeth i Ôl-raddedigion


Programme

Ffair Wybodaeth

Bydd ein Ffair Wybodaeth i Ôl-raddedigion yn rhoi’r cyfle i chi siarad â staff ein hysgolion academaidd a chael gwybod mwy am eu cyrsiau Meistr a PhD. Cofiwch ystyried ysgolion academaidd gwahanol i ysgol eich pwnc gradd gan fod llawer o’n hysgolion academaidd yn cynnig rhaglenni sy’n addas i fyfyrwyr o amrywiaeth o bynciau. Mae rhai ysgolion yn cynnig cyrsiau trosi hefyd.

 • Ble? 11am - 2pm
 • Pryd? Y Neuadd Fawr, Undeb Myfyrwyr

Trafodaethau Cyffredinol

Bydd ein trafodaethau cyffredinol yn trin a thrafod astudiaethau ôl-raddedig ym Mhrifysgol Caerdydd. Byddant yn rhoi gwybodaeth am ariannu, cyflwyno cais a’r cyfleusterau a’r gwasanaethau sydd ar gael ar gyfer ein hôl-raddedigion. Bydd y trafodaethau’n para tua 45 munud.

 • Ble? Ystafell Gyfarfod 4J (4ydd Llawr Undeb y Myfyrwyr)
 • 10.30 Cyrsiau Ôl-raddedig a Addysgir
 • 11.30 Ymchwil Ôl-raddedig
 • 12.15 Panel Myfyrwyr Ymchwil Ôl-raddedig
  cyfle i gwrdd â’n rhai o’n myfyrwyr sy’n astudio yma ar hyn o bryd a chael gwybod sut beth yw bod yn fyfyriwr ymchwil ôl-raddedig.
 • 13.00 Cyrsiau Ôl-raddedig a Addysgir
 • 14.00 Cyrsiau Ôl-raddedig a Addysgir

Cymorthfeydd Galw Heibio

Our drop-in advice shops will give you an opportunity to put your questions to University experts. You don’t need an appointment, but please note that these areas may be busy at peak times.

 • Ble? Canolfan y Graddedigion, 3ydd Llawr, Undeb y Myfyrwyr
 • Pryd? 11am - 2pm
 • Canolfan Y Graddedigion
 • Choleg Graddedigion y Brifysgol
 • Cyllid
 • Y Ganolfan Cymorth Myfyrwyr
 • Cyngor Gyrfaoedd
 • Cyngor i Fyfyrwyr Rhyngwladol
 • Llyfrgelloedd a Chyfleusterau TG
 • Ieithoedd i Bawb
 • Byw ac Astudio yng Nghaerdydd
 • Teithiau’r Campws
Gellir lawrlwytho’r rhaglen lawn yma (PDF, 727 kb)

Ôl-raddedigion