Skip to content
Skip to navigation menu

English

Diwrnod Agored i Ôl-raddedigion 2015

Diwrnod Agored i Ôl-raddedigion 2015: 25 Tachwedd 2015 - cadwch eich lle nawr!

Mae ein Diwrnod Agored i Ôl-raddedigion yn gyfle gwych i gael gwybod rhagor am astudiaethau ôl-raddedig yng Nghaerdydd. Cewch hefyd weld ein hadeiladau mawreddog, yr awyrgylch cyfeillgar a diwylliant bywiog y ddinas.

Diwrnod Agored i Ôl-raddedigion

  • Pryd? 25 Tachwedd 2015, 9 - 1 o'r gloch + (gweler yr amserlen)
  • Ble? Neuadd y Ddinas, Caerdydd
  • Cyfleoedd eraill i ymweld
images from our last open day

Eich ymweliad

Dyma gyngor ymarferol ynglŷn â sut i wneud y mwyaf o'ch diwrnod, gan gynnwys ble i fynd ar ôl cyrraedd a ble i gael bwyd ar y campws.

Ôl-raddedigion