Skip to content
Skip to navigation menu

English

Ymchwil

Pam Caerdydd?

Student School of Chemistry 500x280Mae gan yr Ysgol Gemeg gyfleusterau ymchwil ac offer ardderchog sy'n galluogi ymchwil i bob cangen o gemeg craidd a rhyngddisgyblaethol

Mae Caerdydd yn un o brifysgolion gorau Prydain o ran ymchwil ac mae'n aelod o Grŵp mawreddog Russell.

Rhagoriaeth Ymchwil

  • Mae pob Ysgol academaidd yn cynnal ymchwil sydd gyda’r gorau yn y byd
  • Mae ymhlith y 5 prifysgol gorau yn y DU mewn 14 maes ymchwil a’r 10 uchaf mewn 11 maes arall
  • Dyfarnwyd pedair Gwobr Pen-blwydd Coroni'r Frenhines (sy’n cydnabod rhagoriaeth o’r radd flaenaf)
  • Denwyd £90 miliwn ar gyfartaledd mewn grantiau a chontractau ymchwil newydd dros y tair blynedd ddiwethaf
  • Staff enwog gan gynnwys dau Enillydd Gwobr Nobel a nifer o Gymrodorion y Gymdeithas Frenhinol, Academi Brenhinol Beirianneg, a’r Academi Brydeinig yn ogystal ag Academyddion yr Academi Gwasanaethau Cymdeithasol

Diwylliant Ymchwil

Cysylltiadau cryf â diwydiant, masnach a llywodraeth

  • Perthynas agos gyda chwmnïau lleol a chwmnïau rhyngwladol mawr
  • Gweithredu fel ymgynghoriaeth ar gyfer cwmnïau, awdurdodau lleol a llywodraeth ar ystod eang o faterion technegol a pholisïau
  • Mae’r Isadran Ymchwil a Masnachol yn sicrhau cysylltiadau cryf gyda busnes a diwydiant a phartneriaid eraill
  • Rhwydwaith Arloesedd yn darparu cyfleoedd rhwydweithio rhagorol

Ôl-raddedigion