Skip to content
Skip to navigation menu

English

Ymchwil

Ymchwil rhyngddisgyblaethol

Sustainable Places Research Institute 500x280Aelodau o'n Hathrofa Ymchwil Lleoedd Cynaliadwy

Rydym wedi ymrwymo i fod yn brifysgol o'r radd flaenaf a arweinir gan ymchwil lle mae themâu rhyngddisgyblaethol yn hwyluso ymchwil a rhagoriaeth addysgu.

Mae llawer o heriau ymchwil heddiw yn gofyn am dimau rhyngddisgyblaethol gyda sylfeini cryf mewn galluoedd ymchwil sy'n seiliedig ar ddisgyblaeth. Daw'r rhan fwyaf o weithgareddau rhyngddisgyblaethol o'r gwaelod i fyny ac fe'u hysgogir gan gymhlethdod yr heriau ymchwilio sydd angen llawer o ddisgyblaethau'n gweithio ar y cyd i ddatrys problem. Cydnabyddir buddion ac angenrheidrwydd ymchwil rhyngddisgyblaethol gan y Llywodraeth a chaiff ei gefnogi gan Gynghorau Ymchwil y DU. Fodd bynnag, mae perfformio ymchwil rhyngddisgyblaethol (IDR) yn gofyn am arweinyddiaeth dalentog, amser cychwyn, cyfathrebu agored a pharhaus, gwobrau a chymhellion priodol ac yn bennaf oll parodrwydd i gydweithio a rhannu syniadau.

Research diagramMae'r diagram hwn yn dangos ehangder ymchwil yng Nghaerdydd

Llwythwch y diagram hwn i lawr fel PDF

Wyddech chi?

Yn 2010, cawsom dros £15m ar dros 50 o grantiau rhyngddisgyblaethol.

Ôl-raddedigion