Skip to content
Skip to navigation menu

English

Ymchwil

Cysylltiadau â diwydiant, masnach a llywodraeth

Mae Prifysgol Caerdydd yn mynd ati i adeiladu perthnasoedd academaidd a masnachol gyda chwmnïau lleol a chwmnïau rhyngwladol mawr. At hyn, drwy drefniadau ymgynghori, mae ein staff yn darparu cyngor a gwasanaethau i gwmnïau, llywodraethau, elusennau ac ystod eang o sefydliadau eraill.

Mae ôl-raddedigion yng Nghaerdydd yn elwa ar y cysylltiadau cryf hyn drwy amrywiaeth o wasanaethau ymgynghorol ac ategol a gynigir gan ein Hadran Ymchwil a Masnachol a chyfleoedd rhwydweithio a ddarperir gan Rwydwaith Arloesedd Prifysgol Caerdydd.

Mae’r cyfuniad hwn yn creu llawer o gyfleodd ar gyfer ymchwilwyr ôl-raddedig ym Mhrifysgol Caerdydd i ffurfio cysylltiadau â chyflogwyr posibl sy’n gallu helpu i adeiladu eu gyrfaoedd yn y dyfodol.

Ôl-raddedigion