Skip to content
Skip to navigation menu

English

Ymchwil

Meithrin Ymchwil

Mae ymchwilwyr ôl-raddedig yn elwa ar weithio mewn amgylchedd ymchwil dynamig, ochr yn ochr â staff sy’n gweithio ar flaen y gad o ran gwybodaeth yn eu disgyblaethau. Mae’r diwylliant ymchwil hwn yn creu cymuned dysgu gyffrous a bywiog, yn atgyfnerthu cysylltiadau'r Brifysgol â diwydiant a masnach, ac yn cyfrannu at addysgu o ansawdd uchel a chymorth ardderchog ar gyfer datblygu gyrfaoedd.

Coleg Graddedigion y Brifysgol

Sefydlodd Prifysgol Caerdydd Goleg Graddedigion y Brifysgol er mwyn cefnogi ymchwilwyr ôl-raddedig ac i feithrin amgylchedd sy’n ysgogi’r meddwl drwy annog myfyrwyr ymchwil ôl-raddedig i ddod yn rhan o'r gymuned ymchwil ehangach. Mae Coleg Graddedigion y Brifysgol yn darparu hyfforddiant a datblygiad a arweinir gan academyddion ar gyfer ymchwilwyr ôl-raddedig, ac yn galluogi datblygiad ymchwilwyr drwy gyfleoedd ar gyfer cymryd rhan mewn cynadleddau a arweinir gan fyfyrwyr ac ar gyfer cael cyllid ar gyfer gweithgareddau rhyngddisgyblaethol a arweinir gan fyfyrwyr.

Dysgwch ragor am Goleg Graddedigion y Brifysgol.

Gwobrau

Cafodd darpariaeth y Brifysgol o gymorth cyfoes, integredig er mwyn helpu pob ymchwilydd sy'n dechrau ei yrfa, yn ymchwilwyr ôl-raddedig a staff ymchwilio, i ddatblygu eu sgiliau trosglwyddadwy a’u sgiliau datblygu gyrfa, ei rhoi ar y rhestr fer ar gyfer Gwobrau Addysg Uwch mawreddog y Times (THE) ar gyfer y categori "Cefnogaeth Ragorol i Ymchwilwyr sy'n Dechrau eu Gyrfa" yn 2010. Yn yr un flwyddyn, Enillodd Prifysgol Caerdydd y Wobr yn y categori "Cyfraniad Rhagorol i Ddatblygiad Arweinyddiaeth" am ein rhaglen, Rhaglen Datblygu Arweinyddiaeth a Rheolaeth ar gyfer Arweinwyr Timau Ymchwil.

Ôl-raddedigion