Skip to content
Skip to navigation menu

English

Ymchwil

Rhagoriaeth Ymchwil

Cynhelir ymchwil ym mhob Ysgol o’r Brifysgol a dangosodd yr Ymarfer Asesu Ymchwil Diweddaraf fod ymchwil o’r radd flaenaf yn cael ei gynnal ym mhob disgyblaeth. O’r 34 o feysydd ymchwil a gyflwynwyd, mae Caerdydd yn y 5 uchaf mewn 14 maes gan gynnwys Busnes, Peirianneg Sifil, Cymdeithaseg, a Chynllunio Tref a Dinas; ac yn y 10 uchaf mewn 11 maes ymchwil arall gan gynnwys Peirianneg Gyffredinol a Mecanyddol, y Gyfraith a Mathemateg.

Cydnabyddiaeth i ymchwil

Dyfarnwyd pedair Gwobr Pen-blwydd Coroni'r Frenhines, sy’n cydnabod rhagoriaeth o’r radd flaenaf ym Mhrifysgolion y DU.

Mae ymchwil o’r fath yn denu grantiau a buddsoddiadau mawr, staff academaidd blaenllaw o bedwar ban byd, ac yn denu sylw a chydnabyddiaeth y gymuned fusnes i’r Brifysgol. Dros y tair blynedd ddiwethaf, ar gyfartaledd dyfarnwyd £100m mewn grantiau ymchwil a chontractau, gan gynnwys buddsoddiadau mawr gan gwmnïau a chorfforaethau sy’n fyd enwog.

Ymchwilwyr nodedig

Mae Prifysgol Caerdydd yn falch o fod â dau enillydd Llawryfog wobr Nobel, sef Yr Athro Syr Martin Evans FRS a'r Athro Robert Huber, ymhlith ei staff academaidd ac ymchwil byd-enwog. Rydym yr un mor falch o fod â Chymrodorion y Gymdeithas Frenhinol, yr Academi Frenhinol Peirianneg, a'r Academi Brydeinig yn ogystal ag Academyddion yr Academi Gwyddorau Cymdeithasol yn ein Prifysgol.

Ôl-raddedigion