Skip to content
Skip to navigation menu

English

Ymchwil

Mae gradd ymchwil yng Nghaerdydd yn rhoi’r rhyddid i chi ymchwilio’n fanwl i bwnc penodol ymysg yr ymchwilwyr gorau yn eu maes a chyda chyfleusterau o'r radd flaenaf.

Mae graddau ymchwil yn canolbwyntio ar astudiaeth annibynnol. Yn wahanol i fyfyrwyr a addysgir, byddwch yn gweithio gyda'ch goruchwyliwr i nodi'ch anghenion astudio. Mae rhai graddau ymchwil yn cynnwys elfennau a addysgir ond fel arfer bydd hyn yn canolbwyntio ar sut y gwneir ymchwil.

Mae Brendan, myfyriwr ôl-raddedig yn siarad am ei brofiad yng Nghaerdydd

Gwyliwch y fideo

Myfyriwr ymchwil yn yr Ysgol Gemeg

Porwch gyfleoedd ymchwil yn ôl enw

I gael A i Y llawn o'n cyfleoedd ymchwil, ewch i'n Canfyddydd Cyrsiau.

Pam ymchwil ôl-raddedig?

Bydd cyflogwyr yn rhoi gwerth mawr ar y sgiliau ac arbenigedd y byddwch yn eu hennill o ymchwil ôl-raddedig ac yn aml gallant arwain at swyddi rheoli neu swyddi uwch eraill.

Pam Caerdydd?

Nid yn unig y mae gennym ansawdd ymchwil a gydnabyddir yn fyd-eang a ffocws cryf ar gydweithrediad rhyngddisgyblaethol ond hefyd y cysylltiadau gwerthfawr â diwydiant, masnach a llywodraeth a fydd yn helpu’ch gyrfa.

Sut i wneud cais

Dilynwch ein canllaw cam wrth gam i’r broses gwneud cais am gwrs ôl-raddedig.

Gwnewch gais yn awrDarllenwch y canllaw


Rhagolygon gyrfa

Gwellwch eich cyflogadwyedd gyda chymhwyster ôl-raddedig a chefnogaeth ein gwasanaeth gyrfaoedd proffesiynol.

Ymchwil rhan-amser

Os oes angen i chi gydbwyso'ch astudio gydag ymrwymiadau eraill, mae gennym amrywiaeth o gyrsiau rhan-amser.

Barn myfyrwyr

Mae rhai o’n myfyrwyr ymchwil yn rhannu eu barn ar fywyd fel myfyriwr ôl-raddedig ym Mhrifysgol Caerdydd.

Ôl-raddedigion