Skip to content
Skip to navigation menu

English

Ymchwil

Rhagolygon gyrfa

Cardiff Graduate 500 x 280Roedd 87% o'n hôl-raddedigion ymchwil mewn cyflogaeth o fewn chwe mis i raddio.

Yn ein heconomi sy'n dibynnu'n fwyfwy ar wybodaeth, mae ymchwilwyr yn rhoi gwerth neilltuol ar sgiliau ymchwil. Mae cyfleoedd newydd yn agor mewn ymchwil ac mae cyflogwyr yn cydnabod yn fwy'r sgiliau uwch y mae graddedigion ymchwil yn meddu arnynt.

Yng Nghaerdydd rydym yn pwysleisio:

  • dulliau a sgiliau ymchwil
  • sgiliau trosglwyddadwy a phroffesiynol
  • y gallu i weithio ar draws ffiniau disgyblaethol

Cyflawni pethau – cyrchfannau graddedigion Caerdydd

Mae’r ystadegau Cyrchfannau Ymadawyr diweddaraf yn dangos bod 90% o’n hôl-raddedigion wedi cael eu cyflogi, eu cyflogi gyda rhagor o astudio neu wedi mynd i astudio ymhellach yn ystod y chwe mis cyntaf ar ôl graddio.

Lleoliadau gwaith â thâl

Fel myfyriwr ôl-raddedig gallwch elwa hefyd ar y profiad o leoliadau gwaith â thâl ledled Cymru.

Menter Myfyrwyr

Mae Menter Myfyrwyr yn agored i bob myfyriwr ôl-raddedig ac mae’n cynnwys gweithdai, digwyddiadau, a chystadlaethau i ddatblygu sgiliau a chymorth ar gyfer darpar entrepreneuriaid.

Fel person graddedig mewn ymchwil o Gaerdydd, byddwch yn ddeniadol i'ch cyflogwyr oherwydd eich:

  • dealltwriaeth drylwyr o'r maes ymchwil o’ch dewis
  • y gallu i ymgyfarwyddo â materion newydd a chymhleth
  • ystod o sgiliau trosglwyddadwy
  • ymagwedd holgar ac ymchwilgar
  • hunanhyder i leisio ac amddiffyn eich syniadau a’ch dulliau
  • sgiliau datrys problemau a’r penderfyniad i ddod o hyd ffyrdd newydd a gwell i fynd i’r afael ag anawsterau
  • cyfathrebu, rheolaeth, gweithio mewn tîm a sgiliau arweinyddiaeth cryf

Cyrchfannau ein myfyrwyr ôl-raddedig ymchwil

PGR Destinations 2010

Ôl-raddedigion